Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2020. Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Płocki | krzysztof.plocki@rpt.pl
03-03-2020,11:00 Aktualizacja: 03-03-2020,10:58
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała XVIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Zgłoszenia na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej KRUS można składać w Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS lub przesłać pocztą.

Nagrodą główną w konkursie BGR jest ciągnik rolniczy, jest więc o co się starać. Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 kwietnia 2020 r.

W konkursie nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły tytuł najbezpieczniejszego w kraju, tj. zwycięzcy poprzednich edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Przez okres kolejnych pięciu lat udziału w konkursie nie mogą brać zdobywcy II i III miejsc w finale krajowym, a przez okres dwóch kolejnych lat gospodarstwa sklasyfikowane w etapach wojewódzkich na miejscach I-III.

wypadki w rolnictwie, krus, upadek osób, choroby zawodowe rolników

Rolnicy ginęli podczas pracy. KRUS podsumowała dane o wypadkach

W 2019 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 13 tys. 641 wypadków. To o 1 tys. 654 (10,8 proc.) mniej niż w 2018 roku. Za wypadki przy pracy rolniczej - w...

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia dla bezpieczeństwa osób tam pracujących i przebywających. Pod uwagę brane są przede wszsytkim: organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi używanych w gospodarstwie, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, sposób przechowywania środków ochrony roślin, estetyka gospodarstwa oraz zastosowane rozwiaząnia organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczęństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement