Rolnicy ginęli podczas pracy. KRUS podsumowała dane o wypadkach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-02-2020,10:00 Aktualizacja: 28-02-2020,21:17
A A A

W 2019 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 13 tys. 641 wypadków. To o 1 tys. 654 (10,8 proc.) mniej niż w 2018 roku.

Za wypadki przy pracy rolniczej - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - uznano ostatecznie 12 tys. 909 zdarzeń, czyli o 2 tys. 89 (13,9 proc.) mniej niż rok wcześniej.

wypadek, śląskie, KRUS

Częstochowski KRUS policzył, ile wypadków miało miejsce w 2019 roku

W 2019 r. do placówek terenowych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie zgłoszono o 10 proc. mniej wypadków przy pracy w rolnictwie niż w 2018 r. Śląskie jest najbezpieczniejszym regionem pracy...

Wypłacono 10 tys. 295 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadków, czyli o 1 tys. 566 (13,2 proc.) mniej niż w 2018 roku.

Dość podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków z grup:

  • upadek osób - 4 tys. 975 poszkodowanych, co stanowiło 48,3 proc. wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań
  • uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta - 1 tys. 236 poszkodowanych, 12 proc. wypadków
  • pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń - 1 tys. 222 poszkodowanych, 11,9 proc. wypadków

W większości przypadków (61,1 proc. zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań) orzeczono uszczerbek na zdrowiu nieprzekraczający 5 proc.

wypadki w rolnictwie, prace polowe, wypadki w gospodarstwach, krus

Śmiertelnych wypadków mniej niż przed rokiem. Ale i tak zginęło 23 rolników

W pierwszym półroczu 2019 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 6 732 zdarzenia wypadkowe. To o 1036 (13,3 proc.) mniej niż w tym czasie przed rokiem. Z podsumowania pierwszych 6 miesięcy br. wynika, że zakończono...

"Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2019 roku wyniósł 8,5 zdarzenia na 1000 ubezpieczonych. Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach: podlaskim (11,2), wielkopolskim (11), kujawsko-pomorskim (10,9), warmińsko-mazurskim (10,1) i lubuskim (10,1). Najniższą w województwach: śląskim (4,5), opolskim (4,5), zachodniopomorskim (5,6) i małopolskim (6,4)" - wylicza KRUS.

Niestety, w 2019 zanotowano 57 wypadków śmiertelnych, czyli o 24 (29,6 proc.) mniej niż w 2018 roku. Statystycznie liczba wypadków śmiertelnych przypadająca na 100 tys. ubezpieczonych w 2019 roku wynosiła 4,7 - o 1,8 mniej niż w 2018 roku.

Jeśli chodzi o choroby zawodowe, zgłoszono 475 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek takich schorzeń. To o 35 (8 proc.) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydano 150 decyzji odmownych i 337 przyznających. W porównaniu do 2018 roku zwiększyła się liczba decyzji odmownych o 26 (621 proc.), a liczba przyznających jest ta sama.

"Odnotowano: 296 chorób zakaźnych (głównie boreliozę), 31 chorób układu oddechowego, 4 przypadki chorób obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy, 4 przypadki chorób skóry, 1 przypadek obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu i 1 przypadek choroby narządu wzroku wywołany czynnikiem fizycznym, chemicznym lub biologicznym" - podsumowuje KRUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj