"POLSUS" ostrzega. Możemy zaprzepaścić dorobek w hodowli świń

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-12-2019,11:00 Aktualizacja: 24-12-2019,11:09
A A A

Niekontrolowane przemieszczanie się ASF jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa stad hodowlanych, które stanowią własny (krajowy) potencjał hodowlany i są elementem zachowania bezpieczeństwa żywnościowego - czytamy w piśmie do ministra rolnictwa.

Swoje zaniepokojenie wyraził tym razem Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS". Jak podkreślił, mimo dobrej sytuacji cenowej na rynku, hodowcy nie zwiększają stanów loch hodowlanych, a często rezygnują wręcz z prowadzenia działalności.

ASF, bioasekuracja, walka z wirusem, ogniska, trzoda chlewna, odstrzał dzików

Jak skutecznie walczyć z wirusem ASF?

Eksperci z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej (KZP-PTCH) apelują. ”Mamy zbyt wiele do zrobienia i zbyt mało czasu. Nie trwońmy go na jałowe dyskusje.”   Przedstawiciele KZP-PTCH ...

Chodzi o strach przez rozprzestrzeniającym się wirusem ASF i wprowadzeniem ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt.

"POLSUS" w związku z tym zaapelował do szefa resortu rolnictwa o ochronę populacji loch hodowlanych i wdrożenie rozwiązań - przynajmniej na czas zagrożenia wirusem ASF - które nie będą zmuszały rolników do podejmowania drastycznych decyzji o rezygnacji z hodowli.

"Dla zachowania stad hodowlanych w strefach pomocna byłaby rekompensata utraconych przychodów, wynikających z utrudnienia zbytu loszek i knurków hodowlanych, np. poprzez wprowadzenie rekompensaty na wyrównanie strat pomiędzy sprzedażą zwierzęcia hodowlanego jako tucznika. Dotychczasowe wsparcie hodowli w postaci subsydiowanych lub refundowanych usług polegających na prowadzeniu oceny i ksiąg jest wsparciem pośrednim i nie rekompensuje strat przy braku sprzedaży loszek i knurków, których produkcja wiąże się z większymi kosztami  niż produkcja tuczników" - ocenił związek.

asf, kolejne przypadki, dziki, afrykański pomór świń, padłe dziki,

Wirus ASF wykryty w próbach pobranych od 102 padłych dzików

Służby weterynaryjne poinformowały o kolejnych przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Wirus został potwierdzony u kolejnych padłych dzików w woj. lubuskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim.    Obecność wirusa ASF...

Jednocześnie zachęca rolników do utrzymywania stad i kontynuowania hodowli, mimo niepewnej sytuacji z ASF, po to, aby nie zaprzepaścić dorobku kilkudziesięciu lat pracy. A populacja świń hodowlanych drastycznie się kurczy. Ich liczba oscyluje na poziomie 2671 loch (pbz) oraz 1947 loch (wbp) i niewiele odbiega od stanu zagrożonego.

"Pozytywny efekt wsparcia finansowego w ochronie cennej populacji jest widoczny na przykładzie świń rasy puławskiej, objętej programem ochrony zasobów genetycznych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat populacja loch wzrosła o ponad 250 proc. - ze stanu 411 loch w 2003 roku do poziomu 1456 w 2018 r. W przypadku ras białych zagrożenie dla populacji staje się realne, bowiem od 2003 roku liczba loch objętych oceną zmniejszyła się odpowiednio o 83 proc. w stadach ras polskiej białej zwisłouchej i 80 proc. u wielkiej białej polskiej. Są to rasy o bardzo dobrych parametrach użytkowych, pozwalające uzyskać również 30 prosiąt od loch w ciągu roku" - wskazał "POLSUS".

I zwraca uwagę, że wsparcie finansowe stad hodowlanych jest zgodne z wnioskami powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego zespołu ds. stabilizacji rynku wieprzowiny. Stanowisko związku wspiera ponadto środowisko naukowe.

"Liczymy na przychylność pana ministra wobec krajowych zasobów genetycznych, w szczególności ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej, które są dorobkiem kilkudziesięciu lat pracy hodowlanej, pozwalającym zachować dorobek polskiej myśli zootechnicznej i uniezależniać się od importu drogiego materiału hodowlanego, a przede wszystkim zachować bezpieczeństwo żywnościowe kraju" - podsumował "POLSUS".
 

  • Informacje dotyczące hodowli i produkcji trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA