Wyprodukowaliśmy więcej żywca rzeźnego w 2016 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
19-09-2017,15:00 Aktualizacja: 19-09-2017,13:13
A A A

Produkcja żywca rzeźnego w Polsce w ubiegłym roku była o 7,5 procent większa niż w 2015 r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego jej wielkość wyniosła 6621,0 tys. ton żywca ogółem tj. o 463,6 tys. ton więcej niż rok wcześniej.

Produkcja żywca rzeźnego w przeliczeniu na wagę mięsa czyli tzw. wagę bitą ciepłą ogółem wyniosła 4939,2 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w 2015 roku o 338,2 tys. ton, tj. o 7,4 procent.

dni kukurydzy, bydło mleczne, produkcja mleka, kukurydza

O krowach mlecznych, kukurydzy i soi

Produkcja mleka i hodowla bydła mlecznego w Stadninie Koni w Dobrzyniewie, możliwości uprawy soi w Polsce oraz pokaz i charakterystyka kilkudziesięciu odmian kukurydzy. 15 września w Mrozowie w woj. kujawsko-pomorskim odbyły się Dni Kukurydzy. - W...

Gospodarstwa indywidualne w 2016 r. wyprodukowały 5659,8 tys. ton żywca, tj. o 328,8 tys. ton (6,2 proc.) więcej niż w 2015 r. Produkcja żywca w tych gospodarstwach stanowiła 85,5 proc. wielkości krajowej.

W produkcja żywca rzeźnego w 2016 r. w kraju największy udział miał żywiec wołowy. Jego wielkość wyniosła 972,0 tys. ton tj. o 5,8 proc. więcej niż w 2015 r.

Dalej są żywiec cielęcy (6,1 tys. ton tj. o 55,8 proc. mniej niż w 2015 r.), żywiec wieprzowy (2409,8 tys. ton tj. o 2,4 proc. więcej niż w 2015 r. ), żywiec barani (2,8 tys. ton tj. o 16,5 proc. więcej niż w 2015 r.), żywiec koński (23,2 tys. ton tj. o 1,4 proc. mniej niż w 2015 r.) oraz żywiec drobiowy (3201,4 tys. ton tj. o 12,7 proc. więcej niż w 2015 r.).

W ogólnej produkcji żywca rzeźnego w ubiegłym roku w porównaniu z 2015 r. wzrósł udział żywca drobiowego o 2,2 punkty procentowe. Zmalał z kolei udział żywca wołowego (o 0,2 p. proc.), cielęcego (o 0,1 p. proc.) i wieprzowego (o 1,8 p. proc.).

mleko, cena mleka, bydło mleczne, producenci mleka

Mleczarnie dużo płacą za mleko, bo nie dokładają do masła

Ceny skupu mleka w ostatnich miesiącach są na zadowalającym dla hodowców bydła oraz producentów mleka poziomie. Niezadowoleni są z kolei konsumenci, którzy płacą za kostkę masła od sześciu do nawet dziewięciu złotych. Co na to...

Najwyższym udziałem w krajowej produkcji żywca rzeźnego ogółem charakteryzowały się województwa wielkopolskie (20,8 proc.), mazowieckie (19,5 proc.), łódzkie (8,6 proc.) i kujawsko-pomorskie (8,3 proc.).

Najniższy udział w ogólnokrajowej produkcji żywca rzeźnego miały województwa podkarpackie (1,7 proc.), dolnośląskie (1,9 proc.), opolskie (2,0 proc.), małopolskie (2,4 proc.), lubuskie (2,5 proc.), świętokrzyskie (2,8 proc.), zachodniopomorskie (3,4 proc.) i śląskie (3,6 proc.).

Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych przy średniej dla kraju wynoszącej 455,3 kg charakteryzowały się województwa wielkopolskie (815,1 kg), mazowieckie (671,7 kg), śląskie (647,2 kg), łódzkie (594,6 kg), pomorskie (548,9 kg) i kujawsko-pomorskie (535,1 kg).

Najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano w województwach dolnośląskim (136,4 kg), podkarpackim (193,8 kg), lubelskim (231,6 kg), opolskim (259,7 kg), zachodniopomorskim (264,5 kg) i małopolskim (281,3 kg).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2022

Hoduj z głową świnie:

-Apelują do ministra

-Co na start tuczu?

-Będzie więcej ognisk ASF?

-Dezynfekcja na sucho

-Co się dzieje w branży?

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2022

Hoduj z głową bydło:

-Delikatne jersyki

-Zysk z mleka i z pierwiastek

-Odmiana ma znaczenie

-Dba o rozród i szybki postęp

-Niedoceniona słoma

 

PRENUMERATA