Są poprawki do projektu w sprawie dopłat do dobrostanu krów i świń

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-01-2020,8:10 Aktualizacja: 22-01-2020,8:15
A A A

Projekt ustawy dotyczący dopłat dla rolników z tytułu utrzymywania krów oraz trzody chlewnej w warunkach ponad wymagane normy został skierowany do drugiego czytania. Sejmowa komisja rolnictwa wniosła poprawki.

Trzy poprawki do rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 wniósł poseł Ryszard Bartosik (PiS).

dobrostan świń, kontrole dobrostanu w Danii, trzoda chlewna, hodowcy świń,sankcje

Będzie więcej kontroli dobrostanu świń w duńskich fermach

Dania wprowadza dodatkowe kontrole dotyczące dobrostanu trzody chlewnej. Jest to efekt licznych naruszeń popełnionych przez duńskich hodowców w minionym roku.     Naruszenie dobrostanu zwierząt w 2018 r. było efektem ukarania...

Pierwsza dotyczy zmiany tytułu przez jego rozszerzenie. Wskazuje, że projektowana ustawa zmienia również ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i innych ustaw.

Poprawka druga wprowadza możliwość złożenia oświadczenia także w tym roku przez rolnika, w gospodarstwie którego nie zaszły zmiany w stosunku do poprzedniego roku, zamiast e-wniosku o dopłaty bezpośrednie. Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że w 2020 r. e-wnioski będzie składało 100 proc. beneficjentów.

Trzecia poprawka dotyczy terminu wejścia w życie przepisów w sprawie oświadczeń - ma obowiązywać nie jak przewiduje projektowana ustawa od 15 marca br., ale od 1 marca 2020 r.

Poprawki, przedstawione jako poselskie, de facto są poprawkami rządowymi i zaakceptowanymi przez autorów projektowanej ustawy - ministerstwo rolnictwa. Posłowie opozycji oraz biuro legislacyjne wskazywali, że przedstawione dopiero podczas posiedzenia komisji poprawki wykraczają poza materię projektowanej ustawy.

afrykański pomór świń, padłe dziki, odstrzelone dziki, odstrzał dzików, myśliwi, bioasekuracja polowań

Senat poparł specustawę dotyczącą ASF

Senat poparł w piątek specustawę dot. zwalczania ASF nie wnosząc do niej poprawek. Nowe przepisy m.in. mają ułatwić odstrzał dzików, a także zwiększyć bioasekurację. W głosowaniu wzięło udział 99 senatorów. Za ustawą bez poprawek było...

Obecny na posiedzeniu komisji Ryszard Kowalski, wiceminister rolnictwa stwierdził, że wiążą się z zakresem procedowanej ustawy, gdyż wniosek o dopłatę z tytułu poprawy dobrostanu zwierząt składa się wraz z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie.

Jak zaznaczył, zgodnie z projektem, w 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy, np. zwiększając powierzchnię przypadającą na zwierzę o co najmniej 20 proc. ponad wymaganą minimalną, albo dając zwierzętom dostęp do pastwiska lub wybiegu.

Podkreślił też, że ustawa ramowo reguluje kwestię dopłat do zwierząt, natomiast szczegółowe rozwiązania znajdą się w rozporządzeniu ministra, które jest konsultowane. Zapewnił, że przepisy nie przewidują utrzymania świń na wolnym wybiegu dopóki w Polsce jest afrykański pomór świń.

Na dodatkowe dopłaty do dobrostanu zwierząt zarezerwowano 50 mln euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Są to środki przewidziane na ten rok.

małe ubojnie zwierząt w gospodarstwach, jan krzysztof ardanowski,kolno, sprzedaż mięsa przez rolników

Gospodarstwa będą mogły prowadzić małe ubojnie

Od połowy lutego w gospodarstwach rolnych będzie można prowadzić małe ubojnie zwierząt - poinformował Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Dodał, że rolnicy będą mogli później sprzedawać takie mięso. Szef resortu podczas odbywającej...

Wsparcie finansowe ma rekompensować rolnikom koszty podwyższonych standardów utrzymywania zwierząt. Szacuje się, że z tej pomocy może skorzystać ok. 65 tys. rolników - hodowców krów i świń.

Do otrzymania pieniędzy potrzebne będzie przygotowanie planu poprawy dobrostanu zwierząt. Przewiduje się, że dopłata dla hodowców trzody wyniesie: 301 zł rocznie na lochę, 24 zł na tucznika.

Rolnik dostanie dopłatę w wysokości 185 zł rocznie do krowy mlecznej, jeżeli będzie ją wypasał przez minimum 120 dni, dopłata dla krów mlecznych utrzymywanych grupowo w budynkach, gdy ich powierzchnia zostanie zwiększona o 20 proc. i wyniesie 595 zł rocznie.

W przypadku krów "mamek" płatność będzie przyznana rolnikowi, który zapewni poza okresem wypasu (od 16 października do 14 marca) dostęp do środowiska zewnętrznego w wysokości 329 zł rocznie.

W opinii resortu rolnictwa, dopłaty mogą być zachętą dla rolników, którzy zajmują się chowem zwierząt w mniejszych gospodarstwach, często w starszych budynkach i są nastawieni na produkcję mniej intensywną.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2020

Hoduj z głową świnie:

-Jaka kukurydza dla świń?

-Sposób na niski FCR

-Nowy szczep świńskiej grypy

-Na gryzonie w chlewni

-Chlewnia na 80 loch

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2020

Hoduj z głową bydło:

-Deratyzacja w oborze

-Korzyści z matek buhajów

-Różna sposoby alkalizowania

-Z racic na wymię

-Zespół Tłustej Krowy

PRENUMERATA