Podpisano umowy na usługi związane z utylizacją padłych zwierząt

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-01-2017,12:15 Aktualizacja: 24-01-2017,12:52
A A A

Jedenaście firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2017 roku usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

Stosowne dokumenty podpisano z: EKO-STOK Sp. z o.o.; Stans Sp. z o.o. Sp. k.; Energoutil Sp. z o.o.; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. J.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Rakowscy Sp. J. oraz ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. - wylicza agencja na swojej stronie internetowej.

asf, jezuicka struga, utylizacja, ognisko asf

ASF. Dlaczego padłe świnie były utylizowane w Jezuickiej Strudze?

Martwe świnie, 556 sztuk, pochodzące z gospodarstwa z miejscowości Rębiszewo-Studzianki w gminie Wysokie Mazowieckie, które stanowiło piąte ognisko ASF, były utylizowane w woj. kujawsko-pomorskim. Członkowie KZP-PTCH byli tym faktem mocno...

W bieżącym roku w województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie od dwóch do dziewięciu firm, więc rolnicy przed podjęciem decyzji dotyczącej zlecenia ich wykonania, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w regionie.

W 2017 roku nie zmieniają się zasady korzystania z takich usług z dofinansowaniem ARiMR dla producentów rolnych. Pomoc może zatem otrzymać każdy prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej.

Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z 25 czerwca 2014 r.

Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.
ptasia grypa, 24. i 25. ognisko, indyki

Ptasia grypa dwa kolejne ogniska. Ponad 42 tys. indyków do utylizacji

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu dwudziestego czwartego i dwudziestego piątego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. W dwóch gospodarstwach łącznie utrzymywano 42 802 sztuk indyków....

Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za gospodarza pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100 procentach koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE).

Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, agencja może dofinansować do 75 proc. kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku płatników podatku VAT, wsparcie nie obejmuje kwoty tego podatku.

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA