Nie ma zgody na odcięcie sektora mięsa z finansowania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2021,13:50 Aktualizacja: 15-03-2021,14:21
A A A

Nie ma zgody na radykalne zmiany w unijnej polityce promocji - zgodnie twierdzą polskie organizacje rolnicze działające na forum Copa-Cogeca. Ich zdaniem ograniczenie lub likwidacja finansowania promocji mięsa jest niedopuszczalna i niezgodna z prawem.  

Podczas posiedzenia grupy roboczej "Promocja" Copa-Cogeca na jej przewodniczącego, po raz czwarty, został wybrany Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

kongres EKMA, trzoda chlewna, przemysł mięsny, UPEMI, POLSUS, mięso, ASF, Covid-19, koronawirus, ASF w Niemczech

Rok utraconych korzyści dla hodowców i przemysłu mięsnego

Branża mięsna określa 2020 rok mianem utraconych korzyści. Hodowcy trzody chlewnej również nie będą go dobrze wspominać. Oprócz utrudnień związanych z pandemią musieli się zmierzyć z ogromnym kryzysem wywołanym pojawieniem się wirusa...

- Ten rok będzie dla nas bardzo wymagający. Komisja Europejska pracuje na przeglądem polityki promocji. Mimo, że jest finansowana w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ma służyć poprawie konkurencyjności europejskich rolników to widać wyraźny wpływ innych dyrekcji generalnych na prace prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - powiedział po wyborze nowy-stary przewodniczący.

- Inni komisarze chcą realizować swoje cele zapisane w Zielonym Ładzie starając się wykorzystać w jak największym stopniu WPR. Już w rocznym planie prac na 2021 r. nastąpiło znaczne przesunięcia środków na promocję rolnictwa ekologicznego kosztem innych rodzajów produkcji rolnej. Zmiany w polityce promocji wprowadzono mimo tego, że reforma nie została jeszcze omówiona i przyjęta przez Parlament i Radę. A to budzi wątpliwości co do podstawy prawnej. Ten przypadek pokazuje też, że większa aktywność krajów członkowskich oraz parlamentarzystów w procesie kształtowania polityki promocji będzie kluczowa - dodał ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

zakaz reklamy mięsa, bezpieczeństwo żywnościowe kraju,organizacja ekologiczna, media społecznościowe

Organizacja ekologiczna chce zakazu reklamy mięsa

Jedna z organizacji ekologicznych domaga się wprowadzenia zakazu reklamy mięsa. Propozycja ta może uderzyć w stabilność bezpieczeństwa żywnościowego kraju.   W mediach społecznościowych trwa dyskusja na temat pomysłu wprowadzenia ewentualnego...

Komisja Europejska pracując nad przeglądem polityki promocji rozważa trzy opcje zmian. Pierwsza to utrzymanie obecnej formuły, czyli wypracowywanie co roku planu prac podczas, którego KE we współpracy z krajami będzie określała priorytety działań promocyjnych.

W drugim wariancie Bruksela zastanawia się nad rozdzieleniem działań promocyjnych wewnątrz Unii Europejskiej oraz poza nią. Oznacza to także rozdzielenie budżetu oraz stosowanie innych kryteriów podziału pieniędzy.

I wreszcie trzeci prowadzi do wykluczenia niektórych produktów rolnych i niesie realne ryzyko całkowitego wykluczenie mięsa i wina z promocji, a potem kolejnych produktów pochodzenia zwierzęcego.

- Copa-Cogeca i my popieramy pierwszą opcję. Dwie ostatnie obarczone są niepotrzebnym ryzykiem wypaczenia celów polityki promocji jako instrumentu WPR. Uważamy że pomysły, aby eliminować mięso czy inne produkty rolne z polityki promocji są nieuzasadnione. Celem polityki promocji produktów rolnych jest bowiem poprawa konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Ten cel jest nadrzędny i wokół niego polityka może się ewentualnie zmieniać. Dbanie o dietę i zdrowy styl życia powinno być finansowane z innych źródeł. To niezrozumiała próba przekierowania pieniędzy z WPR na realizację innych celów, która budzi wątpliwości czy nie wykracza poza podstawy prawne - mówi Wierzbicki.

W tym duchu utrzymany jest także Europejski Plan Walki z Rakiem, który zestawił szkodliwość spożywania mięsa i wina z paleniem tytoniu. Jest to kolejna próba wykluczenia z promocji tych produktów, gdy nie udało się wyeliminować mięsa z promocji w ramach strategii "Od pola do stołu".

- Istnieje presja na stygmatyzowanie mięsa. Niestety, przekłada się to na decyzje polityczne i próby zmiany prawa, których celem jest odcięcie sektora mięsa z finansowania. Obawiamy się, że zmiany w polityce promocji są tylko początkiem. Za nimi mogą pójść kolejne ograniczenia w finansowaniu wsparcia dla produkcji zwierzęcej i dlatego obrona interesów rolników w trakcie prac nad polityką promocji jest tak ważna - podsumowuje Jerzy Wierzbicki.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2023

Hoduj z głową bydło:

-Cena mleka w UE spada

-Pierwiastki potrzebują miejsca

-Genetyka, czyli hazard w oborze

-Postawili na szybkość doju

-Czołówka producentów opasów

 

PRENUMERATA