Koniec lekceważenia lekarzy weterynarii

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
14-07-2021,16:05 Aktualizacja: 02-08-2021,16:08
A A A

Lekarze weterynarii mają dość sposobu, w jaki są traktowani przez ministerstwo rolnictwa. Dlatego reaktywowali oni Stowarzyszenie Urzędowych Lekarzy Weterynarii.

Stowarzyszenie Urzędowych Lekarzy Weterynarii spotkało się w niedzielę 11 lipca w Łodzi. W spotkaniu udział wzięli urzędowi lekarze weterynarii reprezentujący wszystkie regiony kraju.

W spotkaniu uczestniczyli także Marek Mastalerek, Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Sara Meskel, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

norki, hodowcy norek, Covid-19, koronawirus, główny lekarz weterynarii, Mirosław Welz, odszkodowanie, ognisko choroby

Główny lekarz weterynarii apeluje do hodowców norek

Główny lekarz weterynarii Mirosław Welz apeluje do hodowców norek o zrozumienie problemu jakim jest zagrożenie dalszego rozwoju pandemii zakażeń SARS-COV-2. Mirosław Welz apeluje również o współdziałanie w zakresie...

Stowarzyszenie zostało reaktywowane w celu sprawnego reagowania na propozycje zmian formułowanych przez MRiRW oraz reprezentowanie stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii w sprawach dotyczących tworzenia prawa mającego bezpośrednie przełożenie na ich pracę.

Spotkanie reaktywacyjne stowarzyszenia związane jest przede wszystkim z wystosowanym ostatnio do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy listem otwartym sygnowanym przez blisko 1000 urzędowych lekarzy weterynarii.

Punktem zapalnym, który doprowadził do reaktywacji stowarzyszenia, było przekazanie do konsultacji projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Uczestnicy spotkania jednoznacznie wskazali, że mają dość sposobu, w jaki są traktowani przez ministerstwo rolnictwa.

Lekarze weterynarii narzekają na skandaliczne i ciągle pogarszające się warunki pracy oraz na brak dialogu ze strony władz ministerstwa.

asf, dziki, odstrzał dzików, KZP-PTCH POLPIG, wirus asf, hodowcy trzody chlewnej, trzoda chlewna, ognisko asf

Dziki będą znakowane i wypuszczane poza miasto?

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG informuje, że do tzw. Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Poznaniu wpłynął kontrowersyjny dla hodowców świń projekt. Projekt zakłada tworzenie systemu śledzenia tras...

Lekarz weterynarii Maciej Królewiecki, pierwszy wiceprezes nowo wybranego zarządu SULW zwrócił uwagę, że dobrym prognostykiem jest frekwencja urzędowych lekarzy weterynarii, ale także ich zaangażowanie w dyskusję.

- Środowisko lekarzy weterynarii jest bardzo podzielone na czym niestety dotychczas wiele traciliśmy. Sami doprowadziliśmy do tego, że mimo ogromnej odpowiedzialności która na nas ciąży, nie jesteśmy postrzegani jako strona społeczna z którą warto rozmawiać - mówił Królewiecki.

Wiceprezes SULW podkreślił, że stowarzyszeniu zależy na stworzeniu aktywnej organizacji, której głos będzie słyszany i dotrze do osób, które stanowią prawo w naszym kraju.

Podczas spotkania SULW został wybrany Zarząd, który stanowi połączenie młodości oraz wieloletniego doświadczenia. Drugim wiceprezesem Zarządu został dotychczasowy szef stowarzyszenia lek. wet. Artur Krakowiak.

Stowarzyszenie zamierza działać silnie w regionach. Podczas spotkania zostali wyłonieni liderzy regionalni, którzy już teraz stają się jego oddolną siłą napędową.

zakaz chowu klatkowego, Jan Krzysztof Ardanowski, konfederacja, Michał Urbaniak, Dobromir Sośnierz

Ardanowski i Konfederacja przeciw zakazowi chowu klatkowego

Konsekwencją zakazu chowu klatkowego będzie wzrost cen żywności - przekonuje Jan Krzysztof Ardanowski, szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Konfederacja idzie krok dalej i mówi, że zakaz wykończy rolnictwo. Pod...

W spotkaniu udział wzięła także Monika Przeworska, Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

- Niestety stanowione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawo, w wielu przypadkach powoduje że lekarze oraz rolnicy i hodowcy zwierząt wydają się stać po różnych stronach barykady. Prawda jest jednak zupełnie inna - mówiła Przeworska.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że rolnicy mają świadomość tego, że bez lekarzy weterynarii pracujących z wyznaczenia PLW w rzeźniach, bez lekarzy pracujących przy monitoringu i zwalczaniu chorób, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego nie byłoby możliwe.

- Konieczne jest podjęcie działań opartych na komunikowaniu rolników oraz urzędowych lekarzy weterynarii, ponieważ nadrzędny cel realizowany przez te grupy jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, jest wspólny. Dlatego rolnicy i urzędowi lekarze weterynarii zamierzają rozpocząć dialog i współpracę - podkreśliła Monika Przeworska.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA