Główny lekarz weterynarii apeluje do hodowców norek

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
11-07-2021,15:45 Aktualizacja: 11-07-2021,15:44
A A A

Główny lekarz weterynarii Mirosław Welz apeluje do hodowców norek o zrozumienie problemu jakim jest zagrożenie dalszego rozwoju pandemii zakażeń SARS-COV-2.

Mirosław Welz apeluje również o współdziałanie w zakresie realizacji sprawowanego nadzoru, prowadzenia badań kontrolnych, a także zwalczania ognisk choroby, jeśli będą one potwierdzane.

GLW zamieścił informację skierowaną do hodowców norek. Czytamy w niej, że jednym z głównych zadań Inspekcji Weterynaryjnej jest nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

zakaz chowu klatkowego, Jan Krzysztof Ardanowski, konfederacja, Michał Urbaniak, Dobromir Sośnierz

Ardanowski i Konfederacja przeciw zakazowi chowu klatkowego

Konsekwencją zakazu chowu klatkowego będzie wzrost cen żywności - przekonuje Jan Krzysztof Ardanowski, szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Konfederacja idzie krok dalej i mówi, że zakaz wykończy rolnictwo. Pod...

IW prowadzi tam kontrole urzędowe związane ze sprawowanym nadzorem, a także badania kontrolne zakażeń zwierząt oraz działania dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w przypadku potwierdzenia wystąpienia ognisk chorób objętych obowiązkiem zwalczania.

Hodowcy norek podlegają nadzorowi właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Badania kontrolne prowadzone na fermach norek wynikają obecnie z 2 aktów prawnych.

Pierwszym jest Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2021/788 z dnia 12 maja 2021r. ustanawiająca zasady monitorowania i zgłaszania zakażeń Sars-CoV-2 u niektórych gatunków zwierząt. Obowiązuje ona we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Drugim aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposób prowadzenia kontroli oraz zakres badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

Zakaz chowu klatkowego, komisja europejska, Janusz Wojciechowski

Zakaz chowu klatkowego w UE możliwy od 2027 roku

Komisja Europejska pozytywnie odpowiedziała na europejską inicjatywę obywatelską "End the Cage Age" (Zakończmy epokę klatek). Zapowiedziała przygotowanie wniosku ustawodawczego w sprawie zakazu stosowania klatek w odniesieniu do...

"Pragnę nadmienić, że w myśl obecnie obowiązującego rozporządzenia krajowego, badania kontrolne, o których mowa, prowadzone są w Polsce w znacznie mniejszym zakresie niż w większości państw UE, w których utrzymywane są te zwierzęta" czytamy w komunikacie GLW skierowanym do hodowców norek.

W przypadku potwierdzenia zakażeń SARS-COV-2 w urzędowym badaniu na fermie norek w Polsce obowiązują środki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zgodnie z przepisami zwierzęta w ognisku choroby muszą zostać uśmiercone.

W wyniku przeprowadzonych w 2021 roku badań kontrolnych na 105 przebadanych ferm norek zakażenia SARS-COV-2 potwierdzono na 3. Stanowi to 2,85% dotychczas przebadanych ferm.

GLW informuje, że w obecnym stanie prawnym norki nie są gatunkiem, któremu w przypadku uśmiercania zwierząt w ognisku choroby, przysługuje odszkodowanie.

hodowla norek, pandemia koronawirusa, ministerstwo rolnictwa

Polska poparła notę w sprawie zaprzestania hodowli norek w Europie

Resort rolnictwa przekazał, że Polska wraz z kilkoma państwami poparła notę, która wzywa KE do podjęcia działań prowadzących do zaprzestania hodowli norek w Europie. Według ministerstwa norki stanowią zagrożenie dla niekontrolowanego...

Hodowcom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a którzy przyczynili się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa.

GLW podkreśla, że informacje o tym, iż odstąpienie od realizacji obowiązków nakazanych decyzją administracyjną powiatowego lekarza weterynarii o zwalczaniu choroby w ognisku Sars-CoV-2 u norek może być działaniem bezkarnym, nie są prawdziwe.

"Pragnę poinformować, że w takich sytuacjach, w których podmiot nadzorowany utrudnia działanie służbom weterynaryjnym wiąże się to z wdrażaniem postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnego w administracji, w tym podjęte zostają przewidziane prawem środki egzekucyjne" czytamy w komunikacie GLW.

Mirosław Welz podkreśla również, że utrudnianie czynności powiatowego lekarza weterynarii zmierzających do likwidacji ogniska choroby, może skutkować uznaniem, że brak jest podstaw do wypłaty nagrody dla hodowcy zwierząt.

"Proszę także pamiętać, że brak akceptacji dla likwidacji ognisk choroby może mieć negatywny wpływ na ochronę zdrowia publicznego" podsumowuje Welz i apeluje do hodowców o zrozumienie problemu, jakim jest zagrożenie dalszego rozwoju pandemii zakażeń SARS-COV-2.


 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA

 

9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu