Jest projekt wynagrodzenia lekarzy weterynarii. Jakie są nowe stawki?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-07-2022,8:05 Aktualizacja: 11-07-2022,8:08
A A A

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia za czynności wykonywane przez lekarzy weterynarii i inne osoby współpracujące z Inspekcją Weterynaryjną.

Jak przypomniano, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań IW, może wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii oraz inne osoby niebędące pracownikami Inspekcji.

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej, Sejm, książka leczenia zwierząt, ubój w gospodarstwach

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej do podpisu prezydenta

Sejm nie poparł większości poprawek Senatu do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Dotyczyły przepisów ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Znowelizowana ustawa określa zadania i kompetencje instytucji w...

Podstawę systemu wynagradzania osób wyznaczonych do czynności innych niż pomocnicze będzie stanowić stawka w wysokości 68 zł (podstawowa) za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy oraz 17 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy - zaproponowano w projekcie.

Od tej zasady określono wyjątki - m.in. za przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych, obserwację zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę czy pobranie od zwierzęcia próbek do badań laboratoryjnych wysokość wynagrodzenia będzie ustalana w zależności od liczby zwierząt. Stawki za te czynności podano w załączniku do projektu.

W załączniku zaproponowano nową pozycję - wynagrodzenie za badanie mięsa na obecność włośni, jeżeli jest przeprowadzane poza rzeźnią lub zakładem obróbki dziczyzny.

Wynagrodzenie za takie badanie będzie wypłacane według stawki w wysokości 127,50 zł.

opłaty weterynaryjne, Inspekcja Weterynaryjna, MRiRW, Główny Inspektorat Weterynarii

Więcej pieniędzy z opłat weterynaryjnych do budżetu państwa

Do budżetu państwa rocznie ma trafić ponad 150 mln zł więcej w związku z nowymi opłatami za przeprowadzane kontrole urzędowe i inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie stawek opłat za...

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano, że rozporządzenie zwiększy wydatki z budżetu państwa o ok. 22,2 mln zł w skali roku. Przewidziano, że część tych środków (ok. 5,8 mln zł) wróci do budżetu w postaci dochodów (podatki oraz składki zdrowotne) co oznacza, że roczny koszt planowanych zmian wyniesie ok. 16,4 mln zł.

Jak podkreślono, podczas ustalania nowych stawek wynagrodzeń podanych w załączniku do rozporządzenia uwzględniono zgłaszaną przez środowisko weterynaryjne konieczność zwiększenia stawek. W przypadku czynności związanych z sekcją zwłok zwierzęcych i obserwacją zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę podwyższono dotychczas obowiązujące stawki o 60-276 proc.

W przypadku czynności związanych z badaniem alergicznym i pobieraniem próbek stawki wynagrodzeń zostały zwiększone o mnożnik 1,20.

Osobom wyznaczonym do czynności pomocniczych dotychczasowa stawka w wysokości 30 zł za godzinę pracy została zwiększona do 45 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę oraz 11,25 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy.

Projekt MRiRW skierowano do 14-dniowych konsultacji.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2022

Hoduj z głową świnie:

-Apelują do ministra

-Co na start tuczu?

-Będzie więcej ognisk ASF?

-Dezynfekcja na sucho

-Co się dzieje w branży?

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2022

Hoduj z głową bydło:

-Produkuj mleko A2

-Jakie buhaje A2A2?

-Separat na legowiskach

-Lizawki-niezbędny dodatek?

-Rozród stada jak w zegarku

 

PRENUMERATA