Więcej pieniędzy z opłat weterynaryjnych do budżetu państwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-05-2022,13:30 Aktualizacja: 31-05-2022,13:35
A A A

Do budżetu państwa rocznie ma trafić ponad 150 mln zł więcej w związku z nowymi opłatami za przeprowadzane kontrole urzędowe i inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej, Senat, książka leczenia zwierząt, ubój w gospodarstwach

Są poprawki do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Senat poparł kilka poprawek do noweli ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Zaproponował m.in. zmiany dotyczące kształcenia lekarzy weterynarii. Na podstawie nowych przepisów stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt. Za...

W uzasadnieniu dokumentu wyjaśniono, że wysokość stawek została ustalona zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w rozporządzeniu UE oraz przepisami noweli ustawy z dnia 28 kwietnia o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.

"W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano pobieranie opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną na podstawie czasu pracy niezbędnego do wykonania danej czynności, z wyjątkiem kilku czynności takich jak przeprowadzanie kontroli granicznych, gdzie opłata została ustalona od przesyłki oraz na podstawie wielkości produkcji (od tony produktów lub liczby zwierząt), tj. analogicznie jak w przypadku aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie" - przekazano.

Dodano, że projekt ustala też wysokość opłaty minimalnej (jedna godzina pracy plus czas niezbędny na dojazd), która wynosi 112,80 zł. "Stawka uwzględnia przeciętny koszt podróży (...) obliczony w sposób niedyskryminujący podmiotów ze względu na odległość ich obiektów od siedziby właściwych organów. Określenie opłaty minimalnej ma służyć pokryciu kosztów dojazdu osoby wykonującej czynności urzędowe" - wskazano w uzasadnieniu.

W ocenie skutków regulacji projektu dodano, że zaproponowane stawki opłat obliczono w oparciu o dane dotyczące 2019 roku, przekazane przez powiatowych, granicznych i wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz będące w dyspozycji Głównego Inspektoratu Weterynarii.

"Pobrane opłaty będą stanowiły w całości dochód budżetu państwa. Szacuje się, że z tego tytułu do budżetu państwa corocznie odprowadzanych będzie ponad 150 mln zł dochodów więcej, przy założeniu utrzymania liczby podmiotów oraz kontroli na poziomie zbliżonym do przyjętego do założeń 2019 r." - poinformowano.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2022

Hoduj z głową bydło:

-Ćwicz korekcje racic

-Jak dbać o kukurydzę?

-Bolusy przeciw zaleganiu

-Opas cieląt hf

-Metoda na muchy

PRENUMERATA