Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej do podpisu prezydenta

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-06-2022,14:05 Aktualizacja: 23-06-2022,14:11
A A A

Sejm nie poparł większości poprawek Senatu do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Dotyczyły przepisów ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Znowelizowana ustawa określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ma na celu usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ich stosowania.

opłaty weterynaryjne, Inspekcja Weterynaryjna, MRiRW, Główny Inspektorat Weterynarii

Więcej pieniędzy z opłat weterynaryjnych do budżetu państwa

Do budżetu państwa rocznie ma trafić ponad 150 mln zł więcej w związku z nowymi opłatami za przeprowadzane kontrole urzędowe i inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie stawek opłat za...

Nowe przepisy umożliwią m.in. dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła do 12. miesiąca życia w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Aktualnie można dokonać tego można tylko do 6. miesiąca życia.

Dokument pozwoli ponadto na stworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, która zapewni dostępność dla kontroli urzędowych pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność. Ureguluje także kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich.

Minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały ustanowione w przepisach UE.

Większość przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich