Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej do podpisu prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-06-2022,14:05 Aktualizacja: 23-06-2022,14:11
A A A

Sejm nie poparł większości poprawek Senatu do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Dotyczyły przepisów ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Znowelizowana ustawa określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ma na celu usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ich stosowania.

opłaty weterynaryjne, Inspekcja Weterynaryjna, MRiRW, Główny Inspektorat Weterynarii

Więcej pieniędzy z opłat weterynaryjnych do budżetu państwa

Do budżetu państwa rocznie ma trafić ponad 150 mln zł więcej w związku z nowymi opłatami za przeprowadzane kontrole urzędowe i inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną - wynika z projektu rozporządzenia w sprawie stawek opłat za...

Nowe przepisy umożliwią m.in. dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła do 12. miesiąca życia w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Aktualnie można dokonać tego można tylko do 6. miesiąca życia.

Dokument pozwoli ponadto na stworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, która zapewni dostępność dla kontroli urzędowych pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność. Ureguluje także kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich.

Minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały ustanowione w przepisach UE.

Większość przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej