Rośnie presja na likwidację klatkowego chowu kur. KIPDiP ma propozycje

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: KIPDiP (em) | redakcja@agropolska.pl
07-12-2021,11:10 Aktualizacja: 07-12-2021,11:20
A A A

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, zabrała głos w sprawie rosnącej presji na likwidację klatkowego chowu kur. Producenci doświadczają jej ze strony sieci handlu detalicznego oraz niektórych przedsiębiorstw spożywczych.

Dobrostan zwierząt jest ważnym aspektem współczesnego rolnictwa, a producenci jaj robią wszystko, aby w każdym z systemów chowu zapewnić właściwe warunki bytowania ptaków. Polscy hodowcy kur nieśnych są gotowi na najbardziej nawet rewolucyjne zmiany w produkcji.

HPAI, grypa ptaków, ognisko HPAI, Inspekcja Weterynaryjna, hodowcy drobiu, bioasekuracja, H5N1, KRD-IG

HPAI szybko szerzy się w Wielkopolsce

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 od połowy listopada mocno szerzy się w województwie wielkopolskim. Z ostatnich 13 ognisk HPAI w Polsce, aż 12 wybuchło właśnie w tym województwie. Inspekcja Weterynaryjna...

Domagają się jednak sprawiedliwego traktowania oraz stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez odbiorców.

- Producenci jaj chętnie pomogą supermarketom oraz przedsiębiorstwom spożywczym w realizacji publicznie poczynionych zobowiązań. Ważne jest jednak, aby handel i koncerny spożywcze zechciały wziąć pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie i współfinansowały przeobrażenia w branży. Na razie hodowcy kur nie czują jakiegokolwiek wsparcia - twierdzi Katarzyna Gawrońska, dyrektor KIPDiP.

Z szacunków Izby wynika, że zamiana wszystkich instalacji klatkowych w Polsce na systemy chowu alternatywnego, przy utrzymaniu obecnego poziomu produkcji, pochłonęłaby nawet około 1,2 mld dolarów. - Branża nie dysponuje tak ogromnymi środkami, co więcej hodowcy cały czas spłacają zadłużenie powstałe przy przeprowadzonej przed kilku laty pierwszej rewolucji dobrostanowej, czyli wymiany klatek dla kur na znacznie większe i obszerniejsze - mówi ekspertka.

Katarzyna Gawrońska, KIPDiP, produkcja i eksport drobiu, Brazylia

KIPDiP ostrzega. Brazylia może zdominować unijny rynek kurczaków

Polskie drobiarstwo jeszcze nie odetchnęło z powodu COVID-19 i grypy ptaków, a na horyzoncie pojawiło już się kolejne poważne zagrożenie. Zakładając najgorszy scenariusz może się okazać, że rynek europejski zostanie zdominowany przez...

Wśród możliwych sposobów wsparcia branży jajecznej przez handel oraz koncerny spożywcze Izba wymienia rezygnację z marży ze sprzedaży jaj przez handel detaliczny na rzecz producentów, podpisanie umów gwarantujących wytwórcom określony poziom dochodowości oraz mechanizmy rekompensujące wzrost kosztów żywienia kur.

Narzędzia te - zdaniem KIPDiP - pozwoliłyby hodowcom udźwignąć ciężar zobowiązań kredytowych koniecznych do sfinansowania transformacji klatkowych systemów produkcji na alternatywne. Izba liczy także na wsparcie biznesu odbierającego jaja w przekonywaniu unijnych polityków o objęciu "procesu ualternatywnienia" produkcji jaj transferami pieniężnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej czy Europejskiego Zielonego Ładu.

Zgodnie z ostatnimi dostępnymi danymi udział jaj klatkowych w ich produkcji ogółem wynosił w Polsce w 2020 roku  81,1 proc. Oznacza to, że w ciągu 10 lat zmalał jedynie o 9,4 punktów procentowych. O tyle samo wzrósł udział produkcji alternatywnej - z 9,5 proc. w roku 2010 do 18,9 proc. w 2020.
 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA