HPAI stwierdzona u 16 łabędzi w Bielanach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marek Szafrański PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
20-01-2023,15:25 Aktualizacja: 20-01-2023,15:35
A A A

Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) stwierdzono u 16 łabędzi niemych, znalezionych i zebranych w środę ze zbiornika żwirowni w Bielanach – zakomunikował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu.

"Wyznaczony zostanie obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), który prawdopodobnie obejmie cały powiat oświęcimski oraz część powiatu wadowickiego i terenu województwa śląskiego. Z uwagi na fakt, że strefa obejmie obszar kilku powiatów, w drodze rozporządzenia określi ją właściwy miejscowo wojewoda" – oznajmiły w komunikacie powiatowe służby weterynaryjne.

HPAI, grypa ptaków, ognisko HPAI, Inspekcja Weterynaryjna, hodowcy drobiu, bioasekuracja, H5N1, kury nioski

HPAI. Są już ogniska choroby w 2023 roku

Inspekcja Weterynaryjna od 1 stycznia 2023 roku potwierdziła już 10 ognisk HPAI u drobiu domowego, z czego 8 w gospodarstwach komercyjnych oraz 2 w przyzagrodowych. Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce w tym roku wykryto w 10...
Jak przypomniano, w kraju – niezależnie od przypadku w Bielanach - obowiązuje rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi odnoszące się do sytuacji, gdy pojawią się przypadki wysoce zjadliwej grypy ptaków.

"W wyznaczonym obszarze należy utrzymywać drób lub inne ptaki w odosobnieniu - w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, a karmienie oraz pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka musi odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach. Przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób, należy wyłożyć maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym. Mogą obowiązywać ograniczenia w przemieszczaniu drobiu" – przypomniały służby weterynaryjne.

Rozporządzenie nakazuje także zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. 

Książki warte polecenia: Sygnały kur nieśnych |Sygnały indyków 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2022

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2023

Hoduj z głową bydło:

-Dobre kiszonki to tańszy opas

-Hodowla i ekonomia

-Stymulacja odporności cieląt

-Zasuszenie samo się nie zrobi

-Stado bydła w telefonie

 

PRENUMERATA