Zaorać cenny TUZ? Na to nie ma zgody

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-11-2015,8:00 Aktualizacja: 25-11-2015,14:31
A A A

Ministerstwo rolnictwa nie pozostawia złudzeń tym, którzy chcieliby zaorać cenny przyrodniczo trwały użytek zielony (TUZ). Oczywiście, jeśli zamierzają korzystać w pełni ze wsparcia w ramach unijnych programów.

Z wnioskiem o dopuszczenie w wyjątkowych sytuacjach możliwości zaorania łąki cennej przyrodniczo wystąpił do resortu zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wystąpienie w tej sprawie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Jak wiadomo, od roku 2015 wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową są zobowiązani do realizacji praktyki zazielenienia. W przypadku posiadania w gospodarstwie TUZ cennych przyrodniczo, właściciela obowiązuje zakaz ich przekształcania lub zaorywania.

Ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi na wspomniany wniosek kurczowo trzyma się przepisów. Przypomina, że na rolnika niewypełniającego praktyk zazielenienia nakładane będą kary administracyjne polegające na zmniejszeniu kwoty płatności bezpośrednich.

zazielenienie

Zazielenienie z błędami? Kary nieuniknione

Nie jest możliwe odstąpienie od karania za nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązku zazielenienia obowiązującego od 2015 r. – przekonuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeśli chodzi o płatność za zazielenienie i wynikający z niej...

Przez dwa pierwsze lata wdrażania zazielenienia (tj. w 2015 r. i 2016 r.), kary te nie będą wykraczać poza kwotę otrzymanej płatności za zazielenienie. Natomiast w kolejnych latach, sankcje będą mogły nawet ją przekraczać, co oznacza, że w razie stwierdzenia niezgodności, kara za nieprzestrzeganie praktyk zazielenienia będzie mogła spowodować także częściowe zmniejszenie innych płatności.

A ponadto – jak wskazał resort – zaoranie trwałych użytków zielonych występujących w gospodarstwach, w których realizowane są zobowiązania rolnośrodowiskowe, rolnośrodowiskowo-klimatyczne i ekologiczne, byłoby niezgodne z zasadami realizacji tych zobowiązań, co wiąże się w konsekwencji ze zmniejszeniem płatności rolnośrodowiskowej/rolnośrodowiskowo-klimatycznej/ekologicznej (wraz z sankcjami wstecznymi).

Urzędnicy przypomnieli jednocześnie, że rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności do trwałych użytków zielonych cennych pod względem przyrodniczym w ramach PROW. Cele takiego wsparcia to poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi oraz utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu ochrony lub zapobieganie pogarszaniu się stanu cennych siedlisk przyrodniczych.

Zaoranie TUZ wiązałoby się także w tym przypadku z odmową płatności lub – jeśli była pobierana – koniecznością jej zwrotu.

 


 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt