Zazielenienie z błędami? Kary nieuniknione

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2015,11:20 Aktualizacja: 05-04-2015,11:22
A A A

Nie jest możliwe odstąpienie od karania za nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązku zazielenienia obowiązującego od 2015 r. – przekonuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jeśli chodzi o płatność za zazielenienie i wynikający z niej obowiązek dywersyfikacji upraw, dotyczy on części gospodarstw rolnych o powierzchni od 10 ha gruntów ornych. Praktyka dywersyfikacji upraw polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w gospodarstwie rolnym w danym roku.

Pierwotnie zreformowany system płatności bezpośrednich, którego częścią jest ta związana z zazielenieniem, miał obowiązywać od roku 2014, jednakże w związku z przedłużającym się procesem negocjacji, termin ten przesunięto na 2015 r. Między innymi w związku z tym samorząd rolniczy zwrócił się z wnioskiem do ministerstwa rolnictwa o odstąpienie od karania za nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązku dywersyfikacji rolników, którzy udowodnią, że dokonali zasiewów jesienią 2014 r.

Resort w odpowiedzi wskazał, że rozporządzenie ministra z 6 marca br. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu ich dywersyfikacji określa jedynie termin, w trakcie którego kontrolowana będzie ta praktyka. A ten przypada na okres od 15 maja do 15 lipca.

Urzędnicy podkreślają też, że wcześniej w licznych kampaniach i na spotkaniach informowali o projektowanym systemie płatności bezpośrednich, w tym o zobowiązaniach wynikających z zazielenienia.

Jak zaznaczają, przepisy w zakresie zazielenienia wynikają z przepisów unijnych. „Dlatego nie jest możliwe odstąpienie od karania za nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązku zazielenienia obowiązującego od 2015 r.” – można przeczytać w piśmie ministerstwa.

Jednocześnie w ramach przepisów unijnych wprowadzono – uwzględniając zgłaszane w trakcie negocjacji postulaty wielu państw członkowskich, w tym Polski – okres przejściowy w zakresie stosowania sankcji w przypadku zazielenienia. W pierwszych latach wdrażania zazielenienia (2015 i 2016 r.), kary – w zależności od stopnia stwierdzonej niezgodności – będą obejmować część lub całość płatności za zazielenienie, ale jej nie przekroczą. Natomiast w kolejnych latach kary będą mogły ją nawet przewyższać (w 2017 r. o maksymalnie 20 proc., a od 2018 r. o maksymalnie 25 proc.). Oznacza to, że sankcja za nieprzestrzeganie praktyk zazielenienia może spowodować także częściowe zmniejszenie innych płatności.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt