Ważne ustawy środowiskowe czekają na podpis prezydenta

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
09-08-2015,12:50 Aktualizacja: 09-08-2015,13:26
A A A

Lipiec i sierpień okazały się rekordowymi miesiącami jeżeli chodzi o ilość ustaw przegłosowanych w Sejmie i Senacie. Część aktów prawnych ma wielkie znaczenie dla środowiska.

W piątek 7 sierpnia senatorowie przegłosowali nowelizację aż trzech ustaw ważnych dla ochrony środowiska naturalnego.

Przepisy dotyczą: poprawy jakości powietrza, lepszej ochrony przed awariami przemysłowymi, a także zmian w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Środowisko najbardziej odczuwa skutki wielkich awarii

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra środowiska. Celem nowelizacji jest zmniejszenie liczby awarii w zakładach stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej...
- Z satysfakcją przyjąłem wynik głosowania senatorów, ostatniego przed wakacyjną przerwą. Udało się zaakceptować trzy ważne dla poprawy stanu środowiska w Polsce, ale też komfortu życia i zdrowia mieszkańców przepisy. Pozwolą one, między innymi, na bardziej skuteczną walkę ze smogiem czy lepszą ochronę przed poważnymi awariami przemysłowymi - komentuje minister środowiska Maciej Grabowski.

Podkreśla, że ustawy środowiskowe przyjęte przez senatorów to "ważny krok". Teraz wszystkie trafią do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy, który na podjęcie ostatecznej decyzji na 21 dni.

Jeśli głowa państwa będzie miała wątpliwości prawne co do którejkolwiek z ustaw uchwalonych przez parlament, może złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z konstytucją.

Oto nowelizacje, które uchwalili senatorowie:

  • nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawa antysmogowa). Wprowadza ona rozwiązania, które pozwolą samorządom skuteczniej dbać o jakość powietrza. Będą one m.in. mogły, za pomocą uchwały sejmiku wojewódzkiego, biorąc pod uwagę jakość powietrza i potrzeby mieszkańców, określić rodzaj i jakość paliw dopuszczonych do stosowania w domowych piecach, a także wyznaczyć standardy techniczne dla tych pieców. Nowelizacja wprowadza także rozwiązania pozwalające bardziej racjonalnie chronić ludzi i środowisko przed hałasem;

 

  • nowelizacja Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustawa w zakresie dyrektywy SEVESO III. Celem tej zmiany jest skuteczniejsze zapobieganie poważnym awariom w zakładach przemysłowych, a w razie ich wystąpienia - zapewnienie najwyższego poziomu ochrony ludzi i środowiska;

 

  • nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli m.in. nieodpłatnie zwrócić sklepowi zużyty sprzęt (np. lodówkę lub pralkę) w miejscu dostawy nowo zakupionego sprzętu (np. w mieszkaniu), o ile zużyte urządzenie jest tego samego rodzaju.
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej