Środowisko najbardziej odczuwa skutki wielkich awarii

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-06-2015,13:05 Aktualizacja: 03-06-2015,13:53
A A A

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra środowiska.

Celem nowelizacji jest zmniejszenie liczby awarii w zakładach stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a w razie ich wystąpienia - zapewnienie najwyższego poziomu ochrony ludzi i środowiska.

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych będzie realizowane m.in. poprzez wdrożenie odpowiednich systemów i procedur służących zarządzaniu i kontroli zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi.

resort środowiska, Małgorzata Skucha, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6 miliardów złotych na ochronę środowiska. To rekordowy wydatek

Finansowanie działań poprawiające jakość powietrza, inwestycje wodno-ściekowe, gospodarka odpadami, ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna - to priorytetowe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na...
"Ponadto, wprowadzony zostanie obowiązek wdrożenia przez wszystkie zakłady podlegające pod omawiane regulacje systemu zarządzania bezpieczeństwem gwarantującego lepszą ochronę ludzi i środowiska" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z nowelizacją zmianie ulegnie wykaz substancji, których składowanie na terenie zakładów stwarza zagrożenie wystąpienia poważnej awarii (w wyniku dostosowania do nowego systemu klasyfikacji substancji i mieszanin wprowadzonego w UE).

Wzmocnione zostaną także wymogi dotyczące kontroli zakładów objętych omawianymi przepisami oraz dostępu społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Publicznie dostępne będą ogólne informacje o zagrożeniach występujących w zakładzie oraz o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Nowelizacja zapewnia wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (zwanej dyrektywą Seveso III).

Seveso III jest kolejną wersją regulacji w zakresie przeciwdziałania  poważnym awariom w zakładach przemysłowych. Pierwszym ważnym aktem w tej sprawie była Dyrektywa Seveso I. Impulsem do jej stworzenia była awaria w zakładach chemicznych w Seveso, we Włoszech, która miała miejsce 1976 r. Doszło wówczas do wybuchu niebezpiecznych substancji chemicznych, a skażone katastrofą tereny do dziś nie nadają się do zamieszkania.

Poleć
Udostępnij