Ustawy dotyczące zdrowia roślin z podpisem prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-03-2020,11:20 Aktualizacja: 04-03-2020,11:25
A A A

Andrzej Duda podpisał dwie ustawy dotyczące ochrony zdrowia roślin - ustawę o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz ustawę o ochronie roślin przed agrofagami.

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami wprowadza przepisy unijnych rozporządzeń: w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w sprawie kontroli urzędowych dot. m.in. zdrowia roślin i środków ochrony roślin, przyjętych przez PE i Radę w 2016 i 2017 r.

rozporządzenie w sprawie środków ochronnych, wykaz agrofagów kwarantannowych, ochrona roślin, paszport roślin

Nowe rozporządzenie w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin

10 grudnia opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych...

Agrofagi to patogeny (czynniki infekcyjne wywołujące choroby roślin), szkodniki i chwasty obniżające plony roślin uprawnych. Zagrożenie różnymi patogenami występuje w wielu krajach. Stwierdzenie obecności agrofagów w danym kraju przekłada się na możliwości eksportu płodów rolnych.

Przykładem może być bakteria powodująca bakteriozę pierścieniową ziemniaka. Występowanie tej bakterii w Polsce powoduje, że wysyłane do innych państw Unii Europejskiej ziemniaki muszą spełniać dodatkowe wymagania fitosanitarne, co istotnie ogranicza polskim ziemniakom dostęp do rynku europejskiego.

Ustawy zastąpią regulacje z grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Uzupełniają się i dlatego w parlamencie były rozpatrywane razem. Zawierają przepisy, których celem jest ograniczenie ryzyka zawleczenia do Polski nowych agrofagów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy atakujących rośliny.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia roślin wykonywane będą - tak jak do tej pory - przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Organem, który będzie kontrolował m.in. występowania agrofagów, będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Tak jak wcześniej, będzie także wydawał decyzje administracyjne np. w razie stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj