Ustawa z podpisem prezydenta. Miliardy euro trafią na wieś

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-03-2023,14:05 Aktualizacja: 02-03-2023,14:08
A A A

Andrzej Duda podpisał ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - poinformowała w Kancelaria Prezydenta.

Dokument stwarza podstawy prawne do realizacji Planu, co umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW).

systemi informatyczny ARiMR, Spółka Agro Aplikacje, ARiMR, Kazimierz Plocke

Informatyka w ARiMR "wytrzyma" w nowym rozdaniu WPR?

Dużo zadań stoi przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z rozdysponowywaniem środków z nowego rozdania wspólnej polityki rolnej. Tymczasem systemy informatyczne Agencji, służące do aplikowania o wsparcie, to...

Wsparcie skierowane będzie głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządowców.

Plan Strategiczny został w dniu 14 grudnia 2021 r. przyjęty przez Radę Ministrów, a w dniu 31 sierpnia 2022 r. zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Na jego realizację Polska otrzymała środki w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru wspólnej polityki rolnej (EFRG) i 4,7 mld euro w ramach II filaru wspólnej polityki rolnej (EFRROW). W przypadku II filaru oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich - przekazała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa określa zadania podmiotów realizujących Plan Strategiczny (ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów województw), zasady przyznawania pomocy finansowej (w drodze decyzji administracyjnej i na podstawie umowy) oraz pomocy technicznej, zasady przeprowadzania kontroli (administracyjnej i na miejscu), zasady wdrażania instrumentów finansowych oraz zasady funkcjonowania krajowej sieci wspólnej polityki rolnej (KSOW+).

płtność ONW, wsparcie dla rolnictwa, ARiMR, obszary górskie

Jest projekt rozporządzenia w sprawie dopłat ONW

Do prac rządowych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa regulujący tryb przyznawania dopłat dla obszarów z ograniczeniami do prowadzenia działalności rolniczej (tzw. ONW). Wsparcie ma rekompensować gospodarzom utracone dochody ze...

Według przepisów ustawy składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrywanie, w tym prowadzenie korespondencji w sprawie oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy będzie odbywało się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy - w ramach płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, a także płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatności ONW) - będzie można składać od 15 marca.

W zakresie doradztwa rolniczego i transferu wiedzy ustawa przewiduje kontynuację dotychczasowego rozwiązania polegającego na świadczeniu usług doradczych przez osoby fizyczne wpisane na prowadzone przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (i umieszczane na stronie internetowej Centrum) listy doradców rolniczych i ekspertów przyrodniczych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca z wyjątkiem niektórych regulacji wymagających dostosowania po stronie rolników oraz w zakresie systemu teleinformatycznego ARiMR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie