Jest projekt rozporządzenia w sprawie dopłat ONW

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-03-2023,10:55 Aktualizacja: 02-03-2023,11:09
A A A

Do prac rządowych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa regulujący tryb przyznawania dopłat dla obszarów z ograniczeniami do prowadzenia działalności rolniczej (tzw. ONW). Wsparcie ma rekompensować gospodarzom utracone dochody ze względu na utrudnienia.

Celem projektu w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest ustanowienie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach interwencji "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami".

obszary z ograniczeniami naturalnymi, obszary ONW, krir, miniterstwo rolnictwa

Będą kolejne zmiany w ONW? Resort odpowiada izbom

Po delimitacji obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) część rolników - dostali po prostu po kieszeni - głośno wyraziła niezadowolenie. Ministerstwo rolnictwa nie wyklucza zmian po 2020 roku. Resort odpowiedział niedawno na...

Projekt rozporządzenia ustanawia również formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności.

Dopłaty ONW dla rolników kompensują istniejące utrudnienia w prowadzeniu działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami, w stosunku do gospodarstw położonych poza tymi obszarami. Płatność ma zrekompensować gospodarzom "wszystkie lub część dodatkowych kosztów oraz utraconych dochodów związanych z ograniczeniami dla produkcji rolnej na wyznaczonych obszarach górskich i innych obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (obszarach ONW), ułatwiając rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi".

W Polsce występują trzy typy obszarów ONW tj.: obszary, na których występują znaczące ograniczenia naturalne (ONW typ z ograniczeniami naturalnymi), obszary charakteryzujące się innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny), obszary górskie (ONW typ górski).

onw, obszary z ograniczeniami naturalnymi, krajowa rada izb rolniczych

ONW po zmianach. KRIR ma zastrzeżenia do nowego rozdania

Delimitacja obszarów z ograniczeniami naturalnymi (tzw. ONW) według zmienionych unijnych zasad oznacza dla jednych gospodarzy zwiększenie płatności, a dla innych ich utratę. KRIR ma wątpliwości związane z nowym rozdaniem. Zostały one zawarte...

Autorzy projektu przyjęli, że w okresie 2023-2027 do obszarów ONW zaliczone będą te, które zostały wyznaczone na potrzeby okresu programowania 2014-2020.

Stawka płatności ONW na 1 ha użytków rolnych (stawka podstawowa) jest zróżnicowana i wynosi od 179 zł (na obszarze ONW z ograniczeniami naturalnymi strefy I) do 550 zł (na obszarze ONW typu specyficznego strefy II, w którym co najmniej 50 proc. powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m). Dopłata ONW na obszarze typu górskiego wynosi 750 zł/ha, jeżeli rolnik posiada zwierzęta.

Płatność ONW przyznawana jest do powierzchni użytków rolnych wynoszącej nie więcej niż 75 ha, przy czym 100 proc. płatności przysługuje do 25 ha. Jest to rozwiązanie tożsame z dotychczas obowiązującym w ramach PROW 2014-2020.

O dopłaty ONW rolnik ubiega się jednocześnie z dopłatami bezpośrednimi, składając wniosek do ARiMR. Aplikacja eWniosekPlus służąca do składania wniosków o przyznanie płatności, automatycznie przypisuje do działek deklarowanych do podstawowego wsparcia dochodów odpowiedni typ i strefę ONW oraz powierzchnię kwalifikującą się do tej płatności.

Beneficjentami dopłat ONW jest ok. 740 tys. rolników. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie