Ustawa w sprawie zwierząt niepodlegających egzekucji komorniczej wraca do Sejmu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-11-2021,9:15 Aktualizacja: 29-11-2021,9:17
A A A

Określenie należących do rolnika zwierząt oraz przedmiotów, które nie podlegają egzekucji komorniczej, zawiera nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, którą wraz z poprawką o charakterze doprecyzowującym, przyjął jednogłośnie Senat. Nowela wróci teraz do Sejmu.

Za ustawą wraz z poprawką opowiedziało się wszystkich 98 senatorów, biorących udział w głosowaniu. W zasadniczej części zmiana przenosi do Kpc zapisy rozporządzenia z lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Plan bezpieczeństwa biologicznego, główny lekarz weterynarii, trzoda chlewna, gospodarstwo, hodowcy świń, bioasekuracja

Nie będzie kar za brak PBB, jednak lepiej go przygotować

Hodowcy i producenci świń z obszarów objętych ograniczeniami II i III ASF, którzy chcą przemieszczać wyprodukowane zwierzęta poza strefy ASF, muszą posiadać zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii plan bezpieczeństwa...

Propozycja nowelizacji została przygotowana przez Senat. Projekt zmiany senatorowie przyjęli w połowie maja. "W szczególności trzeba zgodzić się z poglądem, iż w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji dotyczące zwierząt i rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego muszą być regulowane na poziomie ustawowym. Nie ulega wątpliwości, że rozporządzenie jest aktem normatywnym, który może służyć jedynie wykonaniu ustawy, a nie ją zastępować, uzupełniać bądź też modyfikować przyjęte w niej rozwiązania" - wskazywano uzasadnieniu.

Tym samym w Kpc znajdzie się m.in. przepis wyszczególniający, że jeśli dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo, egzekucji nie podlegają stada podstawowe zwierząt gospodarskich - m.in. bydła mlecznego i mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych, a także rodziny pszczele.

"Treść proponowanych przepisów niemal wiernie odzwierciedla postanowienia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. (...). Zmiany wprowadzone w tym zakresie ograniczają się głównie do korekt o charakterze redakcyjnym" - przyznali autorzy noweli.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij