Ustawa w sprawie organizacji hodowli zwierząt do podpisu prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-12-2020,9:50 Aktualizacja: 11-12-2020,12:38
A A A

Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy dotyczącej organizacji hodowli zwierząt. Nowe przepisy regulują hodowlę, ocenę genetyczną, a także nadzór nad rozrodem zwierząt gospodarskich.

Wszystkie (10) zgłoszone przez Senat poprawki miały głównie charakter legislacyjny i porządkowy. Jedna z nich rozszerza obowiązki informacyjne dla podmiotów prowadzących księgi hodowlane. Wcześniej poprawki pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja rolnictwa.

VAT na pasze, zwierzęta gospodarskie, nowa matryca stawek VAT, ministerstwo finansów

VAT na pasze dla zwierząt gospodarskich? Ministerstwo wyjaśnia

Kwestię stawek VAT dotyczących pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb, wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Od 1 lipca są bowiem stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT. Nowy system opiera się na identyfikowaniu...

Nowe przepisy zastąpią obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Kompleksowo reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdrażają unijne przepisy w tej sprawie.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, czyli do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną.

Ustawa zakłada, że hodowca zwierząt, będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, może otrzymać pośrednio pomoc świadczoną w naturze, w formie subsydiowanych usług, polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

Według nowych przepisów, wysokość pobieranych opłat ma być ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego.

Ustawa reguluje, że minister rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz zostanie przekazana do podpisu prezydenta.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej