Ustawa pomoże w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-11-2022,14:05 Aktualizacja: 26-11-2022,19:47
A A A

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o identyfikacji i rejestracji zwierząt, która wdraża unijne przepisy do polskiego prawa. Zakłada m.in. przejęcie przez ARiMR rejestru koniowatych, a także utworzenie rejestru jeleniowatych i wielbłądowatych.

Głównym celem uchwalonej przez Sejm ustawy jest "zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt" - poinformowało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

ustawa biopaliwowa, Andrzej Duda, Narodowy Cel Wskaźnikowy

Ustawa biopaliwowa z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał nowelę tzw. ustawy biopaliwowej. Nowe przepisy określają m.in. minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w biopaliwach na poziomie 80 proc. - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Chodzi o uchwaloną przez...

Po wejściu w życie ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie kontynuowała realizację zadań związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń. Dodatkowo ustawa zakłada przejęcie przez ARiMR zadania związanego z gromadzeniem danych dotyczących koniowatych oraz rozpoczęcie zbierania danych dotyczących jeleniowatych i wielbłądowatych oraz zakładów drobiu, których identyfikacja i rejestracja jest wymagana zgodnie z unijnymi przepisami.

Upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostanie nadal w kompetencji związków hodowców koni prowadzących księgi hodowlane, które będą przekazywać dane bezpośrednio do komputerowej bazy danych ARiMR.

Jednocześnie ustawa wprowadza rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym, wprowadza obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt wyłącznie w postaci elektronicznej, przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji lub ewidencji w postaci papierowej.

Ustawa wprowadza również przepis umożliwiający powiatowym lekarzom weterynarii, w drodze decyzji, likwidację zwierząt niezidentyfikowanych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt.

Nowe przepisy umożliwią ponadto dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań, tak by były one kompatybilne z bazami prowadzonymi przez Inspekcję Weterynaryjną.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej