Ustawa o lasach i o ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-01-2022,15:05 Aktualizacja: 10-01-2022,15:09
A A A

Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody, która m.in. wprowadza wymóg przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni.

Kancelaria Prezydenta RP przypomina, że przepisy są odpowiedzią na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybień legislacyjnych zgodnie z wymogami dyrektyw siedliskowej i ptasiej.

dopłaty do paliwa rolniczego, prowadzenie działalności nierolniczej, sprzedaż produktów z gospodarstwa

Już od 1 stycznia obowiązywać będą ustawy ważne dla rolników

W 2022 r. rolnicy otrzymają wyższe dopłaty do paliwa wykorzystywanego do produkcji. W nadchodzącym roku prostsze będą ponadto procedury dotyczące prowadzenia przez rolników i ich rodziny działalności nierolniczej na gruntach rolnych oraz...

Nowela wprowadza m.in. wymóg przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni.

Doprecyzowuje sposób oznakowania miejsc występowania gatunków chronionych, a także odległości (co najmniej 25 m) od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz fakultatywnie w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego, gdzie nie stosuje się cięć zupełnych.

Dokument określa ponadto średni poziom liczby martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej oraz zasady pozostawiania drzewostanów do naturalnego obumarcia.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt