Sprzedaż państwowej ziemi – kryteria krajowe ustalone

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-09-2015,12:40 Aktualizacja: 04-09-2015,12:52
A A A

Ocena ofert pisemnych składanych w ramach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę państwowej ziemi będzie oparta na czterech głównych kryteriach. Pozostałe mają być ustalane na poziomie województw.

To efekt spotkania, jakie zorganizował prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski. Przybyli na nie szefowie wojewódzkich izb rolniczych, zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz dyrektorzy Oddziałów Terenowych ANR.

Spotkanie zwołano w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania przetargów ofert pisemnych na sprzedaż ziemi z państwowego zasobu. Szybko ustalono jednak, że będą one dotyczyć także przetargów na dzierżawę takich działek.

Ponieważ poszczególne regiony Polski charakteryzują się inną strukturą rolniczej produkcji, ustalono cztery główne kryteria oceny ofert. Obowiązują one na terenie całego kraju i mają wagę 70 pkt.

gleba_zakup_ziemi_anr

Dolnośląskie – zerwane porozumienie w sprawie państwowej ziemi

Dwa miesiące obowiązywało porozumienie Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w sprawie zasad przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż państwowej ziemi dla...

Wygląda to tak:

  • Powierzchnia gospodarstwa rodzinnego rolnika – 20 pkt;
  • Odległość miejsca zamieszkania rolnika od sprzedawanej nieruchomości – 20 pkt;
  • Powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z zasobu oraz gruntów, na które oferent jest kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę – 20 pkt;
  • Proponowana cena nabycia nieruchomości – 10 pkt;

Natomiast pozostałe kryteria - o wadze 30 pkt - mają uzgodnić między sobą właściwa miejscowo wojewódzka izbą rolniczą i dyrektor odpowiedniego Oddziału Terenowego ANR. Z tym, że jeżeli obie strony tak ustalą, mogą dodać jakieś punkty z przypadającej im puli 30 do kryteriów ogólnokrajowych. Wyjątkiem jest to dotyczące ceny nabycia nieruchomości. Tu punktacja jest stała (wspomniane 10 „oczek”). Tym samym spełniony jest postulat rolników, by cena przy zakupie państwowej ziemi miała drugorzędne znaczenie.

Gdy tylko wojewódzkie izby i dyrektorzy oddziałów Agencji się dogadają i podpiszą porozumienia, ruszy procedura przeprowadzania przetargów ofert pisemnych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości rolnych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement