Senatorowie za ustawą o spółdzielniach rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-09-2018,11:25 Aktualizacja: 28-09-2018,11:42
A A A

Mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie zakłada ustawa o spółdzielniach rolników, co ma ich zachęcić do konsolidacji i wzmocnienia pozycji na rynku. Senat wniósł do niej poprawki.

Głosowało 84 senatorów, 64 - opowiedziało się za ustawą, przeciw było 16, czterech wstrzymało się od głosu. Najważniejszą poprawką jest rozszerzenie katalogu osób, które mogą być członkami spółdzielni rolniczej.

spółdzielnie rolnicze, prawo, projekt ustawy, Jan Krzysztof Ardanowski

Posłowie chcą zachęcić rolników. Sejm uchwalił ustawę o spółdzielniach

Mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie zakłada m. in. uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa o spółdzielniach rolników. W czasach globalizacji i dominacji pośredników konsolidacja...

Mogą to być także nierolnicy prowadzący "działalność usługową wspomagającą rolnictwo, obejmującą świadczenie na rzecz rolników (prowadzących gospodarstwo), usług z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do wytwarzania przez tych rolników produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb".

Pozostałe cztery poprawki mają charakter doprecyzowujący.

Odrzucona została poprawka zgłoszona podczas dyskusji na posiedzeniu planarnym Senatu przez Mieczysława Augustyna (PO) dotycząca zmniejszenia liczby członków założycieli z spółdzielni z 10 do pięciu 50.

Jest to nowe rozwiązanie prawne, które ma wzmocnić rolę spółdzielczości w rolnictwie. Rząd przyjął projekt pod koniec lutego 2017 r. Ustawa została uchwalona przez Sejm 13 września.

Ustawa o spółdzielniach rolników, której projekt przygotowało ministerstwo rolnictwa, zawiera przepisy zachęcające do powoływania spółdzielni rolników i ich związków, aby stworzyć w ten sposób lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności przez producentów rolnych. Chodzi o zachęty w formie zwolnień podatkowych.

spółdzielnie rolnicze, grupy producenckie, sejmowa komisja rolnictwa, robert telus, podatek rolny

Spółdzielnie mają pomóc rolnikom. Prace nad ustawą przeciągają się

Sejmowa komisja rolnictwa przyjęła sprawozdanie podkomisji i skierowała projekt ustawy o spółdzielniach rolników do drugiego czytania. Określa on kompleksowe zasady tworzenia, organizacji i likwidacji spółdzielni...

W myśl ustawy, spółdzielnię będzie mogło założyć minimum 10 pracowników, a sama spółdzielnia będzie musiała funkcjonować przynajmniej rok. Proponuje się, aby jej członkowie byli zwolnieni m.in. z podatku i opłat lokalnych od budynków i budowli oraz ich części, a także zajętych przez nie gruntów wykorzystywanych przez spółdzielnie lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w ustawie oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwolnienie będzie dotyczyło dochodów spółdzielni rolników pochodzących ze sprzedaży produktów rolnych lub grup tych produktów, dla których spółdzielnia została założona.

Ulgi będą możliwe w ramach pomocy de minimis i mają wspomóc spółdzielnie w początkowym okresie ich działalności.

Spółdzielnia rolników będzie mogła się zająć przechowywaniem czy przetwarzaniem produktów lub grup produktów wyprodukowanych przez jej członków. Może również świadczyć na rzecz członków różne usługi, np. upowszechniać metody uprawy, technologii produkcji czy prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną.

W ocenie rządu, dzięki nowym przepisom spółdzielnie rolników będą miały silniejszą pozycję negocjacyjną wobec odbiorców ich produktów, co ma szczególne znaczenie w sytuacji dużej presji na obniżanie cen.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, gdzie zostaną rozpatrzone poprawki zaproponowane przez Senat.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt