Są poprawki do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-05-2022,9:15 Aktualizacja: 19-05-2022,9:20
A A A

Senat poparł kilka poprawek do noweli ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Zaproponował m.in. zmiany dotyczące kształcenia lekarzy weterynarii. Na podstawie nowych przepisów stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt.

Za podjęciem uchwały głosowało 98 senatorów, żaden nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm. Poparcie Senatu uzyskało kilka poprawek, które miały charakter techniczny.

ubój w gospodarstwach, Inspekcja Weterynaryjna, produkcja mięsa na użytek własny

Ubój w gospodarstwie pod lepszym nadzorem weterynaryjnym

Zapewnienie odpowiedniej efektywności nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną nad produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do prac rządowych. Jak...

Odpowiednią większość zdobyły też wnioski mniejszości dotyczące kształcenia lekarzy weterynarii. Dotyczyły m.in. powoływania i funkcjonowania komisji decydujących o postępowaniach w sprawie podnoszenia kwalifikacji przez weterynarzy. Przeciwko zmianom wypowiadał się wiceminister Lech Kołakowski. Według niego wpłynęłyby niekorzystne na proces kształcenia weterynarzy.

Nowelizacja określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ustawa ma na celu usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, jak i wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ich stosowania. Chodzi o dostosowanie przepisów unijnego rozporządzenia w tej sprawie do polskiego prawa.

Nowe przepisy umożliwią m.in. dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła do 12. miesiąca życia w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Aktualnie można dokonać takiego uboju tylko do 6. miesiąca życia.

Ustawa pozwoli ponadto na stworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, która zapewni dostępność dla kontroli urzędowych pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność. Ureguluje także kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich.

Minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt