Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-01-2019,8:45 Aktualizacja: 30-01-2019,8:54
A A A

Ułatwienia w zagospodarowaniu produktów pofermentacyjnych, które powstają po wytworzeniu biogazu rolniczego, zakłada projekt nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu, którą przyjęła Rada Ministrów.

Projekt został przygotowany przez resort rolnictwa. Występowanie produktów pofermentacyjnych jest konsekwencją rozwoju biogazowni rolniczych, których funkcjonowanie wiąże się z wytwarzaniem znacznej ilości masy pofermentacyjnej.

gleba, laska glebowa, ściernisko

Uwaga na fałszowanie wyników badań gleby!

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza ostrzega przed fałszowaniem wyników badań gleby. Ma to związek ze stwierdzonymi przypadkami u niektórych podmiotów pobierających próbki gleby w gospodarstwach rolnych. W żadnej mierze...

Z badań dotyczących możliwości nawozowego wykorzystania masy pofermentacyjnej oraz produktów otrzymanych na jej bazie, np. nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, wynika, że produkty te są dobre do nawożenia roślin i wywierają pozytywny wpływ na właściwości fizykochemiczne gleb.

W związku z tym do projektu noweli ustawy o nawozach i nawożeniu wprowadzono nową kategorię produktów nawozowych - pofermentacyjne (płynne lub stałe substancje organiczne powstające w wyniku produkcji biogazu rolniczego, w rozumieniu ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

Produkty pofermentacyjne będą wprowadzane do obrotu bez pozwoleń ministra rolnictwa, co umożliwi producentom łatwiejsze ich zbycie lub zagospodarowanie.

Obecnie konieczne jest uzyskiwanie takich pozwoleń.

gleba, śnieg, skiby

Glebę warto badać również przed rozpoczęciem wegetacji

Najczęściej i najbardziej popularne jest wykonywanie badań gleby na zawartość podstawowych makroelementów tuż po zbiorach. Jednak niewielu rolników wykonuje badanie gleby tuż przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego na zawartość azotu...

"Zniesienie wymogu uzyskiwania pozwoleń umożliwi szybkie przekazywanie wytworzonych produktów pofermentacyjnych odbiorcom, oznacza też minimum formalności, i w efekcie powinno poprawić sytuację finansową producentów biogazu rolniczego" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Wprowadzenie produktów pofermentacyjnych do obrotu łączy się również z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

W projektowanej ustawie przyjęto, że produkty pofermentacyjne po raz pierwszy wprowadzane do obrotu w Polsce - produkowane w naszym kraju lub przywożone z państw unijnych - trzeba będzie zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Wykaz wprowadzanych do obrotu produktów pofermentacyjnych będzie publikowany na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt