Rolnicy domagają się nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
10-05-2016,12:35 Aktualizacja: 10-05-2016,12:40
A A A

Podlaska Izba Rolnicza wystąpiła do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o pilne przyjęcie noweli Prawa łowieckiego. W przypadku braku reakcji parlamentarzystów może dojść do fali protestów.

Samorząd rolniczy żąda "niezwłocznego uchwalenia nowelizacji ustawy autorstwa PiS". Jako graniczną datę wyznacza 15 maja br.

PIR podkreśla, że nowela powinna być przyjęta z uwzględnieniem uwag podnoszonych przez rolników.

prawo łowieckie, szkody łowieckie, asf

Sejm pracuje nad ustawą dotyczącą odszkodowań łowieckich

Mimo krytyki PSL-owskiego projektu regulującego kwestię odszkodowań łowieckich, wszystkie kluby zgodziły się na skierowanie go do dalszych prac w komisjach. Ludowcy chcą m.in., by państwo zwracało łowczym część kosztów za wypłatę...
Padają główne postulaty dotyczące oględzin i szacowania szkód oraz wysokości odszkodowań, które - zdaniem izby - powinny być wykonywane przez niezależnych rzeczoznawców.

Rzeczoznawców wyznaczałby wojewoda w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia wniosku przez poszkodowanego do urzędu gminy.

Rolnicy domagają się także, aby odszkodowania były wypłacane przez wojewodę z Funduszu Odszkodowawczego, czyli z budżetu państwa, a nie jak dziś ze środków kół łowieckich. Pojawia się również postulat, aby rozszerzyć listę gatunków, za które wypłacane będą odszkodowania - chodzi tu szczególnie o dzikie ptactwo

szkody łowieckie, prawo łowieckie, odszkodowania

Za szkody łowieckie będzie odpowiedzialny Skarb Państwa?

Politycy klubu Kukiz'15 zapowiedzieli we wtorek ofensywę legislacyjną na rzecz rolników i gospodarki łowieckiej. Pierwszym projektem, który chcą złożyć jest propozycja nowelizacji prawa łowieckiego zakładająca odpowiedzialność...
Ostry list skierowany do posłów, który trafił również m.in. na biurko ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, to efekt spotkania rolników z całego regionu, które w poniedziałek 9 maja odbyło się w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej.

Podczas dyskusji narzekano na opieszałość parlamentarzystów i zwracano uwagę, że prace nad zmianą ustawy Prawo łowieckie postępują zbyt wolno.

"Rolnicy sygnalizowali, że problemy związane za szkodami łowieckimi drastycznie narastają. Zapowiedzieli, że jeśli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte systemowe rozwiązania zgłoszonych problemów zmuszeni będą podjąć akcję protestacyjną" - czytamy w komunikacie PIR.

Pliki do pobrania:
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej