Za szkody łowieckie będzie odpowiedzialny Skarb Państwa?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (bea) | redakcja@agropolska.pl
06-01-2016,10:00 Aktualizacja: 08-01-2016,14:17
A A A

Politycy klubu Kukiz'15 zapowiedzieli we wtorek ofensywę legislacyjną na rzecz rolników i gospodarki łowieckiej. Pierwszym projektem, który chcą złożyć jest propozycja nowelizacji prawa łowieckiego zakładająca odpowiedzialność Skarbu Państwa za wszystkie szkody łowieckie.

Poseł Kukiz'15 Norbert Kaczmarczyk powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie, że jego klub widzi potrzebę słuchania rolników oraz systemowego odciążenia ich od szkód łowieckich. Jak dodał, Kukiz'15 chce też wyjść naprzeciw rosnącemu zagrożeniu, spowodowanemu chorobami zakaźnymi zwierzyny łownej, jak np. ASF (afrykański pomór świń) u dzików.

Dlatego - zapowiedział Kaczmarczyk - klub Kukiz'15 rozpoczyna ofensywę legislacyjną na rzecz rolników i gospodarki łowieckiej.

Pierwszym projektem, który ma zostać złożony jest propozycja zmian w prawie łowieckim, która zakłada m.in. odpowiedzialność Skarbu Państwa za wszystkie szkody łowieckie. Projekt przewiduje też, że w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzyny łownej na terenie obwodu łowieckiego, decyzję o zmniejszeniu populacji zwierzyny podejmować ma Powiatowy Lekarz Weterynarii.

szkody łowieckie, polowania, dzika zwierzyna

Terroryści, a szkody łowieckie

Zmniejszenie intensywności polowań i – tym samym – wzrost poziomu szkód łowieckich – to zdaniem Polskiego Związku Łowieckiego jedno z możliwych następstw planowanej zmiany unijnego prawa w zakresie nabywania i posiadania...

"Obecne rozwiązania przerzucają problem na gospodarzy, których ciężka praca niejednokrotnie jest niszczona przez dziką zwierzynę (...) powinniśmy doprowadzić do rozwiązań, w których Skarb Państwa weźmie odpowiedzialność za swoją własność, czyli zwierzynę łowną" - podkreślił Kaczmarczyk.

Kolejne problemy, którymi chce się zająć klub Kukiz'15 to m.in. uregulowanie styku interesu właściciela ziemi i wykonywania prawa polowania.

Szef sejmowej komisji rolnictwa Jarosław Sachajko (Kukiz'15) zaapelował do wszystkich zainteresowanych stron o debatę na temat zmian w prawie łowieckim; w najbliższym czasie ma się odbyć sympozjum w tej sprawie, w którym udział wezmą rolnicy, myśliwi i naukowcy.

Obecny na konferencji prasowej szef OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski dziękował klubowi Kukiz'15 za zajęcie się problemami, które dotykają rolników. "Pokazujemy, że wspólnie z posłami (Kukiz'15) możemy realizować nasze cele" - stwierdził.

Posłowie poprawiają prawo łowieckie. Resort środowiska pełen obaw

Ministerstwo Środowiska bardzo krytycznie ocenia pracę posłów nad zmianami ustawy Prawo łowieckie. Resort zarzuca parlamentarzystom błędy i podjęcie szeregu zmian, które są "niewłaściwe". Konieczność zmian wymusił wyrok...

Projekt prawa łowieckiego wnieśli do Sejmu także posłowie PiS. Zaproponowane zmiany mają dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał na niewłaściwą ochronę praw właścicielskich w obecnych uregulowaniach. Chodzi o konsultacje z prywatnymi właścicielami gruntów podczas tworzenia obwodów łowieckich czy w czasie polowań na ich terenie. Stare przepisy przestaną obowiązywać na początku br.

W propozycji PiS czytamy, że podziału na obwody łowieckie będzie dokonywał sejmik województwa. Projekt uchwały będzie konsultowany z Lasami Państwowymi, Polskim Związkiem Łowieckim i właściwymi izbami rolniczymi. Uwagi do projektu będą mogli wnosić też właściciele, użytkownicy wieczyści bądź zarządcy nieruchomości objętej przyszłym obwodem. Termin na składanie uwag będzie nie krótszy niż 21 dni. Właściciel nieruchomości będzie też mógł pod pewnymi warunkami sprzeciwić się polowaniu zbiorowemu na jego gruncie.

W projekcie proponuje się również zniesienie ograniczenia płoszenia zwierzyny w celu ochrony swoich upraw bez uprzedniego zezwolenia przez właścicieli gruntów, dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego. Dzierżawcy i zarządcy obwodów będą również musieli dokarmiać zwierzynę kiedy w istotny sposób będzie to mogło wpłynąć na zmniejszenie szkód w uprawach czy lasach.

Głos z Podkarpacia: jest luka prawna w prawie łowieckim

Mamy do czynienia z poważną luką prawną, gdyż to właśnie na obszarach wyłączonych z prowadzenia gospodarki łowieckiej występują duże problemy z zakresu szkód łowieckich - mówiła wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria...

PiS proponuje ponadto zmiany w systemie wypłaty odszkodowań łowieckich, część obowiązków przenosząc na państwo. Obecnie szkody łowieckie wypłacane są przez myśliwych. W nowym prawie założono m.in., że w przypadku należytego wykonywania rocznych planów łowieckich na poziomie powyżej 90 proc. zwierzyny grubej przeznczonej do odstrzału, udział dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w wypłaconych odszkodowaniach wyniesie 50 proc. Jeżeli plany będą wykonywane w mniejszym stopniu dopłata myśliwych będzie większa - 70 proc. przy wykonanym planie w 80-90 proc.; w przypadku braku realizacji planów łowieckich w założonym procencie - skutkować to będzie pełną wypłatą odszkodowań przez myśliwych.

Nowego Prawa łowieckiego nie udało się uchwalić za poprzedniej kadencji Sejmu, a pracom towarzyszyły liczne kontrowersje. Ówczesny resort środowiska, część ówczesnej koalicji PO-PSL i organizacji pozarządowych zarzucały, że prawo zostało napisane pod dyktando myśliwych. Mimo, iż wiodącym projektem był projekt rządowy, został on istotnie zmieniony. W podkomisji, która zajmowała się projektem nowego prawa na siedmiu pracujących w niej posłów, sześciu było myśliwymi.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej