Producenci rolni pod większą ochroną

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-10-2021,9:20 Aktualizacja: 04-10-2021,9:26
A A A

Sejm uchwalił ustawę, która określa zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową. Celem nowych przepisów jest większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 443 posłów, 5 było przeciw, 1 się wstrzymał. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Posłowie wcześniej poparli dwie poprawki, które do noweli zaproponowali połowie PiS. Uszczegółowiały niektóre przepisy. Odrzucono zmiany proponowane przez inne kluby.

biedronka, uokik, tomasz chróstny, wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Biedronka ukarana za wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Prezes UOKiK nałożył ponad 723 mln zł kary na właściciela sieci sklepów Biedronka - spółkę Jeronimo Martins Polska za wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Urząd twierdzi, że spółka w arbitralny sposób narzucała...

Koalicja Polska chciała m.in. aby skrócić czas płatności dla producentów szybko psujących się produktów do 14 dni. Proponowano też, aby kary, które mieliby płacić ci, którzy wykorzystując przewagę w sposób nieuczciwy trafiały nie do budżetu państwa, ale do funduszu promocji. Ten zabieg miałby powodować, aby środki z kar mogły bezpośrednio płynąć do pokrzywdzonych rolników.

Resort rolnictwa tłumaczył, że niektóre z proponowanych przez opozycję poprawek byłyby niezgodne z unijnymi, bądź obowiązującymi już krajowymi przepisami.

Nowe przepisy określają zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowania ochrony interesów dostawców i nabywców. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy. Chodzi m.in. o wykorzystywanie przewagi ze strony sieci handlowych wobec zwykle rozdrobionych dostawców produktów rolnych czy przetwórców żywności.

uokik, tomasz chróstny, sieci handlowe, przewaga kontraktowa

UOKiK przygląda się rabatom. Sieci wykorzystują przewagę kontraktową?

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK sprawdza, czy sieci handlowe przez stosowane tzw. rabaty retrospektywne nie wykorzystują przewagi kontraktowej wobec małych i średnich przedsiębiorców, dostarczających produkty do ich sklepów....

Nowela definiuje 16 nieuczciwych praktyk, przy czym 10 jest bezwzględnie zakazanych, a 6 - dozwolonych pod warunkiem, że zostały w sposób jasny uzgodnione w umowie między dostawcą a nabywcą. Według nowych przepisów, postępowanie w sprawie nieuczciwych praktyk wszczyna prezes UOKiK z urzędu.

Wśród nieuczciwych praktyk wskazano m.in. anulowanie przez nabywcę zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych; jednostronną zmianę przez nabywcę warunków umowy w zakresie częstotliwości, sposobu realizacji, miejsca, terminu lub wielkości ogółu dostaw lub pojedynczych dostaw produktów rolnych lub spożywczych, standardów jakości produktów rolnych lub spożywczych, warunków płatności lub cen; nieuzasadnione obniżanie należności z tytułu dostarczenia produktów rolnych lub spożywczych po ich przyjęciu przez nabywcę w całości albo w umówionej części, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu.

W Polsce przepisy dotyczące przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej obowiązują od 2017 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej