Prawo łowieckie znowelizowane. Myśliwi nie będą sami szacować szkód

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-03-2018,8:20 Aktualizacja: 07-03-2018,8:35
A A A

Zakaz udziału nieletnich do 18. roku życia w polowaniach, zwiększenie do 150 m odległości od zabudowań, gdzie będzie można prowadzić odstrzał, możliwość wyłączenia ziemi z polowań - m.in. takie rozwiązania przewiduje znowelizowane przez Sejm Prawo łowieckie.

Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami zagłosowało 221 posłów, 196 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu. Posłowie jeszcze przed głosowaniem poparli kilkanaście poprawek zgłoszonych przez PiS (większość z nich) oraz PO.

walka z asf w polsce, podlasie, lubeszczyzna, zakaz polowań zbiorowych, korekta planów łowieckich

Wojewoda zakazał zbiorowych polowań, marszałek koryguje plany łowieckie

Na Lubelszczyźnie obowiązuje zakaz polowań zbiorowych, zaś na Podlasiu dokonano korekty łowieckich planów hodowlanych na lata 2017-2027. Obie decyzje mają związek z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń. Przemysław Czarnek,...

Zgodnie z przyjętymi zmianami, nie będzie można m.in. wykorzystywać żywych zwierząt do szkoleń psów myśliwskich, czy polować w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia. Ta ostatnia poprawka miała negatywną rekomendację połączonych komisji środowiska i rolnictwa po drugim czytaniu.

Przeciwnicy zakazu udziału dzieci w polowaniach wskazywali, że jest to ingerencja w prawa rodziców do wychowywania dzieci.

Posłowie zgodzili się ponadto, by właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego mogli złożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadzają się na prowadzenie polowań na ich gruntach.

Najważniejsze poprawki PO, które uzyskały akceptację Sejmu dotyczyły m.in: zakazu prowadzenia polowań zbiorowych w parkach narodowych, czy karania za umyślne utrudnianie w polowaniu.

Ten zapis znalazł się w tzw. specustawie dot. zwalczania ASF, która została uchwalona pod koniec ub.r.

prawo łowieckie, polski związek łowiecki, organizacja Niech żyją, Paweł Średziński, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Protestowali przeciwko nowelizacji Prawa łowieckiego

Wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania postrzelonej zwierzyny, czy regularnych badań lekarskich dla myśliwych - m.in. takie postulaty przedstawiali protestujący w Warszawie. - Stop wszechwładzy myśliwych - podkreślali. Kilkadziesiąt osób,...

Posłowie nie zgodzili się natomiast, by zwiększyć ze 150 do 250 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować. Taką poprawkę zaproponowało wcześniej PiS.

Henryk Kowalczyk, minister środowiska tłumaczył, że zwiększenie odległości nawet do 250 metrów znacząco ograniczałoby możliwość polowań i skutecznej redukcji zwierzyny łownej.

Paweł Średziński z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, komentując wydarzenia w Sejmie podkreślił w rozmowie z PAP, że nowelizację udało się uchwalić ponad podziałami politycznymi. Zwrócił uwagę, że w nowelizacji znalazło się wiele zgłaszanych przez organizacje społeczne postulatów.

Nowe przepisy dopuszczać będą izby rolnicze do procesu wyznaczania obwodów łowieckich, czy udział przedstawiciela izb w inwentaryzacji zwierząt łownych. Będą mogły też wnioskować o rozwiązanie koła łowieckiego, jeżeli nie będzie wykonywało ono ustalonych planów łowieckich (odstrzałów).

łowiectwo, szacowanie szkód łowieckich, szkody łowieckie, szkody w uprawach, Związek Gmin Wiejskich RP

Sołtys ma szacować szkody łowieckie? Gminy mają wiele uwag do ustawy

"Narzuca się nam nowe obowiązki związane ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną w sposób sprzeczny z prawem, bo bez wskazania środków na ich realizację" - tak Związek Gmin Wiejskich RP komentuje zmiany w Prawie...

Nowelizacja reguluje też kwestie związane z szacowaniem szkód i wypłat odszkodowań. Koła łowieckie będą nadal wypłacały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę czy w czasie prowadzenia polowania. Myśliwi nie będą jednak sami - tak jak dotychczas - szacować szkód. Mają się tym zajmować komisje składające się z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda. Organem odwoławczym będzie nadleśniczy, a od jego decyzji będzie można odwołać się do sądu.

Obecne Prawo łowieckie zwiększy też nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. W nowelizacji zaproponowano, by syef resortu m.in.: zatwierdzał statut PZŁ; powoływał zarząd główny związku; powoływał i odwoływał Łowczego Krajowego; prowadził nadzór nad działalnością PZŁ; zlecał kontrole w związku.

Przepisy zakładają też likwidację Głównej Komisji Rewizyjnej, okręgowych komisji rewizyjnych i okręgowych rad łowieckich. Ograniczają też do dwóch kadencji możliwość zasiadania w organach PZŁ.

Nowela zakłada ponadto zasadę niekaralności kandydatów do organów PZŁ i kół łowieckich; nie będzie można też łączyć funkcji we władzach związku i w organach nadzorujących PZŁ. We władzach związku nie będą mogły też zasiadać osoby, które w okresie PRL pracowały na rzecz organów bezpieczeństwa.

Nowe przepisy regulują też kwestie odstrzału w parkach narodowych. Takie polowanie będzie możliwe jedynie po każdorazowym uzyskaniu upoważnienia od dyrektora parku lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie