Nowe przepisy mają zachęcić rolników do tworzenia spółdzielni

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-05-2016,12:45 Aktualizacja: 10-05-2016,13:32
A A A

Resort rolnictwa opracował projekt ustawy o spółdzielniach rolników, który niebawem trafi do konsultacji społecznych. Nowe prawo m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych ma zachęcić rolników do tworzenia spółdzielni.

"Celem proponowanych uregulowań jest stworzenie zachęt do powoływania przez rolników podmiotów funkcjonujących w oparciu o zasady prawa spółdzielczego. Polegałyby one w szczególności na wyłączeniu podmiotów, które uzyskały status tzw. spółdzielni rolników, z niektórych obowiązków fiskalnych" - informuje ministerstwo.  

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie, Spółdzielnia Mleczarska Sudowia w Suwałkach, Podlasie

Podlaskie spółdzielnie mleczarskie łączą siły

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie oraz Spółdzielnia Mleczarska Sudowia w Suwałkach ogłosiły zamiar połączenia - informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego zgoda jest konieczna do połączenia. Po...

Dotyczyłoby to także tzw. związków spółdzielni rolników, co powinno sprzyjać dalszej konsolidacji. Nowe przepisy mają poprawić efektywność gospodarowania producentów rolnych. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej skutkuje m.in. dużym rozproszeniem podaży, natomiast dynamicznie postępuje proces konsolidacji popytu na produkty rolne na poziomie odbiorców (przetwórstwo rolno-spożywcze, handel hurtowy i detaliczny).

Według MRiRW, w przypadku wielu sektorów produkcji widoczne są rosnące dysproporcje między skalą podaży oferowanej przez pojedynczego dostawcę (producenta) a skalą popytu reprezentowanego przez pojedynczego odbiorcę.

Z projektu wynika, że zadaniem utworzonych podmiotów gospodarczych (spółdzielni) będzie prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz gospodarstw rolnych swoich członków przez planowanie produkcji, dostosowywanie jej skali i jakości do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży oraz popytu na środki produkcji.

Spółdzielnie rolników będą także mogły prowadzić przetwórstwo produktów rolnych dostarczonych przez swoich członków, przechowywać, konfekcjonować i standaryzować te produkty, prowadzić handel, świadczyć usługi na rzecz swoich członków związane z wytwarzaniem przez nich produktów rolnych.

Zakłada się ponadto, że spółdzielnie będą mogły upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, technologie produkcji i metody gospodarki odpadami - zaznaczył resort.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj