Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-06-2022,12:30 Aktualizacja: 15-06-2022,12:35
A A A

Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Dzięki nowym przepisom więcej wniosków i dokumentów rolnicy będą mogli składać do ARiMR drogą elektroniczną.  

"Celem ustawy jest umożliwienie elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wniosek o wpis do ewidencji producentów będzie można złożyć za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - poinformowała KPRP.

krajowy system ewidencji producentów rolnych, rolnictwo ekologiczne, księgi wieczyste, KRUS, Senat

Ważne ustawy związane z rolnictwem przeszły przez Senat

Senat przyjął ustawę o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, nowelizację ustawy umożliwiającą KRUS przeszukiwanie bazy ksiąg wieczystych oraz ustawę o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. Dwie pierwsze trafią do...

Dotychczas wnioski można było składać wyłącznie w postaci papierowej. Ustawa przewiduje ponadto umożliwienie sporządzania elektronicznych kopii dokumentów, a tym samym umożliwienie szybkiego dostępu do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR oraz ograniczenie przechowywania akt spraw w postaci papierowej; doprecyzowanie przepisów dotyczących postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów; umożliwienie elektronicznego składania wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy, tzw. wniosku transferowego, w ramach działań dotyczących zalesienia objętych PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013.

W trakcie prac w Sejmie ustawę rozszerzono o zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Jedna z nich zakładała przekazanie 500 mln zł w 2022 r. nadwyżki po uregulowaniu zobowiązań Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na udzielanie pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej czy na skup i przechowywanie, przetwarzanie produktów rolnych; na nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz na zakup nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw. Druga zmiana rozszerzyła katalog celów, na jakie może być przekazana samorządowym nieruchomość z Zasobu Skarbu Państwa.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem przepisów jednego z artykułów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt