KRIR: Prawo łowieckie zmieniane najmniejszym kosztem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-01-2015,16:00 Aktualizacja: 16-01-2015,14:02
A A A

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, nowelizacja ustawy Prawo łowieckie nie spełnia wytycznych Trybunału Konstytucyjnego, które nakazują uwzględnienie praw własności właścicieli gruntów dzierżawionych jako obwodów łowieckich.

Ma ona spełniać wymogi Trybunału Konstytucyjnego najmniejszym kosztem i bez stabilnych rozwiązań na przyszłość.

W drugiej połowie grudnia Ministerstwo Środowiska powiadomiło zainteresowane strony o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Prawa łowieckiego.

Rolnicy i reprezentujące ich organizacje liczyli na gruntowne zmiany w tej ustawie, uwzględniające m.in. kwestię wyższych odszkodowań za zniszczone przez zwierzęta łowne uprawy.

W dodatku swoje uwagi miał Trybunał Konstytucyjny, który orzekł m.in., że Prawo łowickie w niewystarczający sposób uwzględnia prawa właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich.

Swoją opinię do projektu nowelizacji ustawy przedstawiła teraz największa rolnicza organizacja - Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W obszernym dokumencie napisano, że "w podstawowej kwestii podnoszonej przez Trybunał Konstytucyjny, co do braku udziału właścicieli nieruchomości w procedurze ustalania granic obwodów łowieckich powielono w zasadzie rozwiązania z projektu poselskiego".

Tym samym, jeśli chodzi o wynagradzania właścicieli nieruchomości za ograniczanie prawa własności w związku z gospodarką łowiecką, proponowane są rozwiązania "idące w kierunku zgodności z Kodeksem cywilnym".

Miałoby to być odszkodowanie za utratę wartości, w dodatku na wniosek zainteresowanego. "Jednak w praktyce tylko w nielicznych przypadkach będzie możliwe uzyskanie takiego odszkodowania ze względu na brak metodologii (sposobu ustalania obniżenia wartości nieruchomości), a także ze względu na ograniczenie do 2 lat okresu wnoszenia roszczenia (licząc od daty zatwierdzenia granic obwodu łowieckiego)" - możemy przeczytać w opinii KRIR.

W opinii rolniczego samorządu ważną zmianą jest delegacja dla ustalenia nowych zasad ustalania odszkodowań za szkody łowieckie. Chodzi o to, że odpowiednie przepisy mają znaleźć się w rozporządzeniu. Ale projektu tego rozporządzenia nie dołączono do projektu ustawy.

"Właśnie te rozwiązania dotyczące odszkodowań za szkody łowieckie zawarte w aktach delegowanych są bardzo istotne z punktu widzenia samorządu rolniczego i nie należy ich oddzielać od projektu ustawy. W ustawie proponuje się, aby przepisy wykonawcze, w tym nowe zasady ustalania odszkodowań za szkody łowieckie, weszły w życie dopiero do 2 lat od wejścia w życie omawianej ustawy, co nie znajduje uzasadnienia" - podkreśla KRIR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt