Inwestycje leśne z finansowym wsparciem

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-03-2023,12:00 Aktualizacja: 09-03-2023,12:03
A A A

Pomoc finansową na m.in. zalesianie gruntów czy zakładanie systemów rolno-leśnych - zakłada projekt rozporządzenia w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia określa warunki przyznania pomocy finansowej w ramach interwencji: Zalesianie gruntów, Tworzenie zadrzewień śródpolnych, Zakładanie systemów rolno-leśnych, Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych oraz premie z tytułu zalesień i zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych.

Lasy Państwowe, sprzedaż drewna, drewno opałowe, Paweł Boski, KOWR

Rośnie sprzedaż detaliczna drewna. Lasy Państwowe patrzą na zasoby KOWR

W 2023 roku do przedsiębiorców trafi 35 mln m sześc. drewna - poinformowały Lasy Państwowe. W 2022 r. w ramach sprzedaży detalicznej m.in. na cele opałowe sprzedano ok. 6 mln m sześc. surowca. Jak zapewniły w 2023 r. ma być to podobna ilość....

W zakresie wsparcia na zalesianie, wsparcia na zadrzewienie, a także wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych, przepisy projektowanego rozporządzenia są podobne do tych, jakie obowiązywały w latach 2014-2020 w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Wskazano, że różnice wynikają ze zmian w przepisach unijnych i doświadczeń wyniesionych z poprzedniego okresu programowania.

Należy do nich zwiększenie limitu powierzchni, do której przysługuje wsparcie na jednego beneficjenta z 40 ha/cały okres programowania na 40 ha/rok, czyli 200 ha w całym okresie programowania. Zwiększone będą ponadto stawki płatności; możliwe będzie przyznanie 5-letniej premii na utrzymanie zalesień występujących na gruncie wskutek sukcesji naturalnej (dodatkowa płatność 1 438 zł/ha/rok); wydłużenie wieku drzewostanu kwalifikującego się do cięć pielęgnacyjnych z 11-20 lat do 11-30 lat.

Zakład Przerobu Drewna LP w Lęborku , sprzedaż peletu, pelet, Edward Siarka, Lasy Państwowe

Pelet z Lasów Państwowych. Pierwsza partia już dostępna

W odpowiedzi na rosnące ceny oraz zapotrzebowanie na ten rodzaj surowca grzewczego, Lasy Państwowe zwiększają produkcje peletu. Zakład Przerobu Drewna LP w Lęborku zaoferował zainteresowanym pierwszą partię gotowego produktu. Pelet to rodzaj paliwa...

Rozszerzony zostanie katalog beneficjentów o wspólnoty gruntowe w przypadku interwencji Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych oraz rozszerzony rodzaj inwestycji o "odnowienie drzewostanu uszkodzonego przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz zakładanie stref ekotonowych w pasie drzewostanu graniczącym z terenem otwartym".

Nową interwencją, niewdrażaną dotychczas w Polsce, w ramach WPR jest zakładanie systemów rolno-leśnych, które pozwala na użytkowanie gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze. Jest to wielofunkcyjne użytkowanie gruntu przynoszące korzyści środowiskowo-klimatyczne.

W przypadku interwencji zalesianie gruntów, tworzenie zadrzewień śródpolnych oraz zakładanie systemów rolno-leśnych kryteria wyboru preferować będą grunty przeznaczone do wykonania zalesienia, zadrzewienia lub systemu rolno-leśnego zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w ramach Sieci Natura 2000.

Rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej