Zaliczki na dopłaty dla wszystkich? Kontrolowani rolnicy bez większych szans

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-10-2021,10:00 Aktualizacja: 30-10-2021,22:27
A A A

Resort rolnictwa przekazał, że postulat Polski dotyczący możliwości wypłaty płatności bezpośrednich przed zakończeniem kontroli na miejscu nie został uwzględniony w przepisach unijnych.

Wyjaśnienia ministerstwa dotyczą wystąpienia rolniczego samorządu o rozważenie możliwości prawnych, pozwalających na wypłatę w 2021 roku zaliczek dopłat bezpośrednich i płatności PROW wszystkim rolnikom, również tym, u których prowadzone są kontrole administracyjne, foto czy na miejscu.

zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, płatności obszarowe, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Zaliczki płyną już na konta rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w poniedziałek wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. "Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł,...

"Przyjęte w poprzednich latach zasady wypłacania zaliczek tylko tym rolnikom, którzy nie podlegali w danym roku kontrolom, budzi niezadowolenie rolników i poczucie niesprawiedliwego traktowania przez organy władzy państwowej. Zaliczki powinny być wypłacane wszystkim rolnikom, a po zakończeniu kontroli i wydaniu decyzji należałoby wykonać końcowe rozliczenie" - brzmiało wystąpienie.

Resort podkreślił w odpowiedzi, że płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW to instrumenty wsparcia stosowane na podstawie przepisów unijnych. W regulacjach określone są również zasady wypłaty wsparcia oraz maksymalny poziom zaliczek.

"Zgodnie z art. 75 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 płatności nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji warunków kwalifikowalności dokonywanej przez państwa członkowskie, tj. przed kontrolami administracyjnymi uzupełnionymi kontrolami na miejscu. W drodze odstępstwa zaliczki na wsparcie przyznane w ramach rozwoju obszarów wiejskich mogą być wypłacane po zakończeniu kontroli administracyjnych" - wskazali resortowi urzędnicy.

podatek rolny, GUS, cena skupu żyta, rok podatkowy 2022

Podatek rolny raczej znów pójdzie górę

Choć ostatecznie to rady gmin decydują o wysokości podatku rolnego, to wyższa podstawa do jego obliczenia, jakim jest komunikat Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta, nie wróży zazwyczaj dla rolników...

Zaznaczają, że ministrowie co roku podejmowali decyzję o wypłacie płatności zaliczkowych. Polska wielokrotnie zabiegała ponadto w Komisji Europejskiej o możliwość wypłaty zaliczek na zwiększonym poziomie, jak również o możliwość wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich pomimo niezakończonych kontroli na miejscu.

"Również w roku bieżącym Polska przedstawiała takie stanowisko w pracach na forum UE nad aktem wykonawczym dotyczącym realizacji zaliczek za 2021 r. W rezultacie zwiększony został poziom zaliczek (z 50 do 70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich oraz z 75 do 85 proc. w przypadku płatności obszarowych PROW). Jednakże pomimo interwencji Polski, postulat dotyczący możliwości wypłaty płatności bezpośrednich przed zakończeniem kontroli na miejscu nie został uwzględniony w przepisach unijnych" - poinformowało ministerstwo.

Jak jednak zaznaczyło, podobnie jak w latach ubiegłych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma możliwość wykorzystania pewnych, dopuszczonych przez Komisję Europejską, mechanizmów elastyczności w celu zapewnienia sprawnej wypłaty płatności zaliczkowych.

Możliwe jest bowiem m.in. wypłacenie zaliczek w ramach niektórych schematów pomocowych, takich jak system jednolitej płatności obszarowej lub dobrowolne wsparcie związane z produkcją, dla których zakończone zostały kontrole na miejscu i nie wykazały one nieprawidłowości.

"W latach 2016-2020 odsetek rolników z zaliczkami płatności bezpośrednich kształtował się w przedziale 95,1 - 98,5 proc. wszystkich wnioskujących o wsparcie" - wyliczył resort.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej