Podatek rolny raczej znów pójdzie górę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-10-2021,10:00 Aktualizacja: 23-10-2021,20:10
A A A

Choć ostatecznie to rady gmin decydują o wysokości podatku rolnego, to wyższa podstawa do jego obliczenia, jakim jest komunikat Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta, nie wróży zazwyczaj dla rolników nic dobrego.

Zgodnie z przekazem prezesa GUS z 20 października, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt (kwintal). Podstawa ogłoszona w 2020 roku na ten rok wynosiła 58,55 zł za 1 dt, a zatem była nieco niższa.

zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, płatności obszarowe, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Zaliczki płyną już na konta rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w poniedziałek wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. "Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł,...

Zgodnie z przepisami stawki podatku rolnego na 2022 r. będą zasadniczo wynosić:

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego), czyli 153,7 zł
  • dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu - równowartość pieniężna 5 q żyta (od 1 ha), czyli 307,4 zł

Teraz stawkami zajmą się rady gmin, które mają prawo - po obowiązkowym zasięgnięciu opinii właściwej miejscowo izby rolniczej - obniżyć cenę skupu żyta, przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego. W wielu przypadkach tak się dzieje, ale też zazwyczaj wyższa kwota bazowa z GUS oznacza mimo wszystko dla rolników choćby delikatną podwyżkę stawki podatku.

Warto dodać, że podatek rolny uiszcza się w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Można to zrobić: przelewem na rachunek organu podatkowego, gotówką w kasie, a w przypadku osób fizycznych, pobór podatku może nastąpić również w drodze inkasa. Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie