Podatek rolny raczej znów pójdzie górę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-10-2021,10:00 Aktualizacja: 23-10-2021,20:10
A A A

Choć ostatecznie to rady gmin decydują o wysokości podatku rolnego, to wyższa podstawa do jego obliczenia, jakim jest komunikat Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta, nie wróży zazwyczaj dla rolników nic dobrego.

Zgodnie z przekazem prezesa GUS z 20 października, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt (kwintal). Podstawa ogłoszona w 2020 roku na ten rok wynosiła 58,55 zł za 1 dt, a zatem była nieco niższa.

zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, płatności obszarowe, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Zaliczki płyną już na konta rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w poniedziałek wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. "Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł,...

Zgodnie z przepisami stawki podatku rolnego na 2022 r. będą zasadniczo wynosić:

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego), czyli 153,7 zł
  • dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu - równowartość pieniężna 5 q żyta (od 1 ha), czyli 307,4 zł

Teraz stawkami zajmą się rady gmin, które mają prawo - po obowiązkowym zasięgnięciu opinii właściwej miejscowo izby rolniczej - obniżyć cenę skupu żyta, przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego. W wielu przypadkach tak się dzieje, ale też zazwyczaj wyższa kwota bazowa z GUS oznacza mimo wszystko dla rolników choćby delikatną podwyżkę stawki podatku.

Warto dodać, że podatek rolny uiszcza się w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Można to zrobić: przelewem na rachunek organu podatkowego, gotówką w kasie, a w przypadku osób fizycznych, pobór podatku może nastąpić również w drodze inkasa. Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt