Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie i rośnie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-03-2017,9:00 Aktualizacja: 21-03-2017,9:17
A A A

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia wzrosło o 0,2 proc. w porównaniu z końcem grudnia 2016 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Z komunikatu resortu wynika, że udział długu zagranicznego w długu ogółem zmniejszył się o 0,8 pkt. procentowego względem grudnia, a udział inwestorów zagranicznych w długu skarbu państwa zmniejszył się o 0,7 pkt. procentowego.

Dług Skarbu Państwa, zadłużenie państwa, skarb państwa, pkb

Resort finansow wyliczył relację długu państwa do PKB

Ministerstwo Finansów poinformowało, że relacja długu Skarbu Państwa do Produktu Krajowego Brutto - obliczona na podstawie wstępnych danych - wyniosła w 2016 r. 50,1 proc. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez resortu dług Skarbu Państwa na...

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zadłużenie skarbu państwa na koniec stycznia wyniosło 930 mld 056,2 mln zł, co oznaczało wzrost o 1 mld 395,0 mln zł (0,2 proc.) w porównaniu z końcem grudnia 2016 r.

Wzrost zadłużenia w styczniu był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-15,9 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-6,7 mld zł); wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+23,2 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych; umocnienia złotego (-7,1 mld zł), w tym o 2,1 proc. wobec euro, 3,2 proc. wobec dolara i 1,3 proc. wobec franka.

MF dodaje, że zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) zwiększyło się o 8,7 mld zł, natomiast zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 7,3 mld zł.

Udział długu zagranicznego w długu ogółem w styczniu wyniósł 33,6 proc., czyli zmniejszył się o 0,8 pkt proc. względem grudnia 2016 r. - informuje MF. Z kolei udział inwestorów zagranicznych w długu skarbu państwa wyniósł 52,7 proc., czyli zmniejszył się o 0,7 pkt. procentowego względem grudnia 2016 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement