Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie i rośnie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-01-2017,8:45 Aktualizacja: 23-01-2017,9:17
A A A

Dług Skarbu Państwa w listopadzie 2016 roku wzrósł o 12 mld 589,5 mln zł (1,4 proc.) do 923 mld 339,9 mln zł - podało Ministerstwo Finansów. Od początku roku zadłużenie poszło w górę o 88 mld 789,3 mln zł (10,6 proc.).

Udział długu zagranicznego w długu ogółem w listopadzie wyniósł 34,3 proc., co oznacza, że zwiększył się o 0,6 pkt. procentowego względem października. Udział inwestorów zagranicznych w listopadowym zadłużeniu wyniósł 52,7 proc., co oznacza, że zmniejszył się o 0,8 pkt. procentowego względem października 2016 r.

pieniądze, długi, zobowiązania kredytowe

Polacy mają 42 miliardy długu

Przedstawiamy państwu Indeks Zaległych Płatności Polaków. Jest to wskaźnik, który pokazuje liczbę osób z zaległymi zobowiązaniami przypadającą na 1 000 dorosłych Polaków zarówno dla całego kraju, jak i dla...

Resort finansów podał, że wzrost zadłużenia w listopadzie był głównie wypadkową: finansowania deficytów: budżetu państwa (+2,9 mld zł) i budżetu środków europejskich (+6,2 mld zł); różnic kursowych (+9,1 mld zł); zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,5 mld zł).

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r., dodaje MF, był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (+27,6 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+14,7 mld zł); wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+30,4 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych; osłabienia złotego (+16,0 mld zł).

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich