W konkursie na odnowę wsi czeka sporo pieniędzy. Warto złożyć projekt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Piotr Grabski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-03-2018,11:30 Aktualizacja: 26-03-2018,11:49
A A A

Samorząd woj. świętokrzyskiego w tym roku przeznaczy milion złotych na wsparcie remontów, budowę miejsc rekreacji czy doposażenie obiektów społecznych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej.

Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podkreśliła w komunikacie, że "głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla ich mieszkańców, jak również potrzeba kultywowania w społecznościach lokalnych tradycji i odrębności kulturowej".

śląsk, sołectwa, gminy, obszary wiejskie, inwestycje na wsi, Program Inicjatyw Lokalnych

Sołectwa mogą wiele zyskać. Rusza konkurs inicjatyw lokalnych

Samorząd województwa śląskiego zapowiedział konkurs inicjatyw lokalnych, przewidujący dotacje do potrzeb inwestycyjnych sołectw. W naborze, który potrwa od 1 do 30 marca dostępnych będzie 4,8 mln zł z lokalnego budżetu. Władze...

Tegoroczna edycja programu odbędzie się pod hasłem "100 dotacji na 100-lecie niepodległości". W konkursie można ubiegać się o dotacje m.in. na budowę, odbudowę lub przebudowę obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców - świetlic, domów kultury, strażnic OSP.

Projekty mogą też dotyczyć zakupów inwestycyjnych, związanych z wyposażeniem budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i infrastruktury im towarzyszącej oraz budynków służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Wsparcie może obejmować również zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem lokalnych tradycji i zawodów tradycyjnych (np. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych) oraz dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych - festynów związanych z kultywowaniem tradycji oraz imprez służących rozwojowi wspólnot i lokalnych społeczności.

elektrownia słoneczna, Biała Podlaska, pompy ciepła, Regionalny Program Operacyjny

Mają pieniądze na ekologiczne inwestycje. Czas na elektrownię słoneczną

Wod-Kan, spółka miejska z Białej Podlaskiej już od kilku lat wdraża proekologiczne rozwiązania. Teraz przyszedł czas na zainstalowanie solarów, które wyprodukują energię elektryczną. - Projektowana elektrownia słoneczna będzie...

Do otrzymania wsparcia uprawnione są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji do wysokości 80 proc. poniesionych wydatków, wkład własny gminy wynosi minimum 20 proc. całkowitej wartości zadania. Maksymalna wartość dotacji to 10 tys. zł.

Nabór wniosków konkursowych od stowarzyszeń i organizacji pozarządowych będzie prowadzony w ramach gmin do 16 kwietnia, a następnie do 30 kwietnia samorządy mają czas na przekazanie zebranych dokumentów do urzędu marszałkowskiego. Z kolei weryfikacja wniosków i opracowanie listy rankingowej przez komisję konkursową zakończy się 30 maja.

To czwarta edycja programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej. W 2010, 2014 i w 2017 r. samorząd województwa przeznaczył na przedsięwzięcie w sumie 3,5 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej