Sołectwa mogą wiele zyskać. Rusza konkurs inicjatyw lokalnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mateusz Babak PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-02-2018,14:25 Aktualizacja: 28-02-2018,14:40
A A A

Samorząd województwa śląskiego zapowiedział konkurs inicjatyw lokalnych, przewidujący dotacje do potrzeb inwestycyjnych sołectw. W naborze, który potrwa od 1 do 30 marca dostępnych będzie 4,8 mln zł z lokalnego budżetu.

Władze województwa wyjaśniają, że na kształt mechanizmu budżetów obywatelskich chcą pogłębiać integrację i zaangażowanie mieszkańców terenów wiejskich w inwestycje i oddolne inicjatywy.

budowa dróg lokalnych, drogi lokalne, przebudowa i modernizacja dróg, arimr, prow 2014-2020

Powstaną kolejne lokalne drogi. Pieniądze płyną na konta samorządów

1,4 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczono na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Nabory wniosków o przyznanie pomocy na...

O uchwaleniu przez zarząd woj. śląskiego Programu Inicjatyw Lokalnych poinformował marszałek Wojciech Saługa. - Myśleliśmy, jak wspomóc małe społeczności, szczególnie zamieszkujące te mniej zaludnione obszary. Powstał więc program skierowany do wsi woj. śląskiego, aby wspierać tamtejsze małe inicjatywy - wyjaśnił.

Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, inicjator pomysłu akcentował, że program zmierza do równoważenia rozwoju całego województwa - aby tereny wiejskie nie odbiegały pod względem jakości życia od miast.

Wyjaśniał też, że wsparcie dotyczy nie tylko typowych gmin wiejskich, ale też miast regionu, gdzie funkcjonują sołtysi, jak np. Zawiercie czy Mikołów.

Na jedną gminę w programie będzie mogła przypadać kwota dofinansowania do 60 tys. zł (pozwoli to wesprzeć 80 gmin). Nie określono dolnej wartości projektów, co pozwoli skorzystać z programu gminom z licznymi sołectwami.

podlasie, targowiska, centra produktu lokalnego, żywność regionalna, żywność tradycyjna

Gminy zainwestują w targowiska i centra produktu lokalnego

Ponad 12,3 mln zł z UE zainwestuje 14 podlaskich gmin w budowę nowych lub rozbudowę już istniejących targowisk i centrów produktu lokalnego. W środę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku podpisano umowy w tej...

Uczestnicząca w briefingu Marta Kasprzak-Świderska, sołtys wsi Szyce z gminy Pilica zaznaczyła, że dla lokalnych społeczności największą przeszkodą w realizacji własnych celów jest właśnie brak środków. Podkreśliła, że pozyskane z nowego, czytelnego i łatwego do zrozumienia programu będą mogły być łączone np. z funduszem sołeckim czy środkami gminy.

Zgodnie z założeniami konkursu dofinansowane będą mogły być zadania w zakresie: promowania sołectwa (imprezy plenerowe, tworzenie stron internetowych, witacze, udział w targach), wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenia miejsc rekreacji, zagospodarowania centrów miejscowości czy budowy i przebudowy chodników oraz małej architektury.

Środki konkursu mogą też być kierowane na: rozwój i promocję twórczości ludowej (zakup strojów ludowych, galowych i instrumentów dla zespołów folklorystycznych, orkiestr i Ochotniczych Straży Pożarnych), budowę i przebudowę placów zabaw, tworzenie warunków do rozwoju turystyki, a także budowę i przebudowę infrastruktury drogowej.

Pomorze zachodnie, sołectwa, pieniądze dla sołectw, Olgierd Geblewicz, samorządy

Wybrane sołectwa dostaną po 10 tysięcy złotych

50 sołectw z województwa zachodniopomorskiego otrzyma z urzędu marszałkowskiego granty w wysokości 10 tys. zł. To wsparcie na wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Środki mogą być wykorzystane m.in. na: place zabaw, siłownie...

Konkurs zastrzega, że zrealizowane dzięki dofinansowaniu elementy wyposażenia oraz wybudowana infrastruktura powinny być dostępne nieodpłatnie i służyć lokalnej społeczności.

O pomoc finansową w Programie Inicjatyw Lokalnych mogą ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Poszczególne rady sołeckie na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców, powinny opracować zadania inwestycyjne, a następnie wskazać je gminie jako istotne dla sołectwa.

W tym celu rady sołeckie powinny podjąć uchwałę stwierdzającą potrzebę realizacji przez gminę danego zadania, a następnie gminy zgłosić je do udziału w konkursie.

Kopie uchwał rad sołeckich powinny stać się załącznikami wniosków o pomoc.

Saługa zaznaczył, że wsparcie finansowe w takiej formie służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Woj. Śląskiego Śląskie 2020+.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt