Szkoła zamknięta z powodu koronawirusa? KRUS wypłaci zasiłek

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-09-2020,12:10 Aktualizacja: 04-09-2020,11:58
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 do 20 września ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

KRUS wyjaśnia, że zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na dotychczasowych zasadach.

Przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

pomoc covidowa, wsparcie dla rolnictwa, arimr, prow 2014-2020

Wnioski o pomoc covidową od 9 września

ARiMR poinformowała o naborze wniosków od rolników na pomoc w związku ze stratami spowodowanymi przez COVID-19. Trwać będzie w dniach 9-30 września. Pomoc dla gospodarza nie może przekroczyć 7 tys. euro. Chodzi o "Wyjątkowe...

- dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

- dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

"Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w przypadku otwarcia ww. placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania Covid-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu) albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu Covid-19" - zaznacza Kasa.

Jak dodaje, nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek (tutaj).

"Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego)" - zastrzega KRUS.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt