Wnioski o pomoc covidową od 9 września

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-09-2020,19:45 Aktualizacja: 02-09-2020,19:56
A A A

ARiMR poinformowała o naborze wniosków od rolników na pomoc w związku ze stratami spowodowanymi przez COVID-19. Trwać będzie w dniach 9-30 września. Pomoc dla gospodarza nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Chodzi o "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego PROW 2014-2020.

Ryszard Kamiński, ministerstwo rolnictwa, epidemia koronawirusa, wsparcie dla rolników

Miliard złotych trafi do rolników. Ustawa przeszła przez Senat

Senat nie wniósł poprawek do ustawy, dzięki której ponad 1 mld zł ma trafić na pomoc dla rolników w związku z koronawirusem. Za przyjęciem dokumentu było 95 osób - wszyscy głosujący. Chodzi o ustawę o wspieraniu rozwoju...

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy, w przypadku, gdy gospodarz lub jego małżonek, który według stanu na 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich i posiadał co najmniej 3 sztuki bydła domowego w wieku powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące; 10 sztuk samic owiec lub 5 sztuk samic kóz w wieku powyżej 12 miesięcy; lub 1 sztuki świni i do 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Rolnik lub jego małżonek ubiegający się o wsparcie do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy musi prowadzić działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem 1 marca 2020 r., lub (według stanu na ten dzień) prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 tys. sztuk.

susza rolnicza, straty w rolnictwie, covid-19, wsparcie da rolnictwa

Pomoc COVID-19 dla rolników poszkodowanych przez suszę

Rolnicy mogą już składać wnioski o udzielenie pomocy w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19 i po stratach suszowych - poinformowało ministerstwo rolnictwa. Dokumenty należy składać do biur powiatowych ARiMR, a na wypłatę zaplanowano...

Na pomoc może także liczyć hodowca drobiu, który (na dzień 1 marca) prowadził produkcję: kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub co najmniej 1 tys. sztuk gęsi rzeźnych lub 1 tys. sztuk indyków rzeźnych oraz od 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia tych ptaków.

Wsparcie przysługuje także osobom, które w 2020 r. prowadziły uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z wymaganymi załącznikami, będą przyjmowały biura powiatowe Agencji.

Wysokość wsparcia będzie ustalana w oparciu o przedziały kwotowe określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Maksymalna wysokość pomocy nie może być wyższa niż równowartość w złotych 7 tys. euro.

Wypłata pomocy nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego Agencji, decyzji o jej przyznaniu. Decyzje mają być wydawane w terminie 75 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Przyznana kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek rolnika wskazany w ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Informacje na temat pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19, można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/web/rolnictwo.
 

Poleć
Udostępnij