Skarb Państwa zadłużony na setki miliardów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-08-2015,8:20 Aktualizacja: 21-08-2015,8:53
A A A

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca wyniosło 817 mld 800,7 mln zł i było o 0,9 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej - podał resort finansów.

"Wzrost zadłużenia w czerwcu 2015 r. był głównie wypadkową: finansowania deficytu budżetu państwa (+6,5 mld zł), różnic kursowych (+3,3 mld zł), zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,5 mld zł)" - podało MF.

W komunikacie dodano, że wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (+26,1 mld zł), wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+4,2 mld zł) oraz różnic kursowych (+3,6 mld zł).

budżet, ministerstwo finansów, mateusz szczurek

Budżet na razie nie pęka. Są najnowsze dane

Dochody budżetu między styczniem a lipcem wyniosły 163,4 mld zł i stanowiły 55 proc. zaplanowanych na cały 2015 rok (297,2 mld zł). Z kolei wydatki zrealizowane zostały w 55,4 proc. (190,0 mld zł wobec zaplanowanych na cały rok 343,2 mld zł)....

W komunikacie podano też, że zgodnie z założeniami strategii zarządzania długiem, głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa jest rynek krajowy.

"Zadłużenie nominowane w złotych w czerwcu stanowiło 65,9 proc. całego długu SP. Udział długu nominowanego w euro wyniósł 24,0 proc., a w dolarach amerykańskich 6,7 proc." - czytamy.

"W czerwcu 2015 r. udział zadłużenia nominowanego w euro w długu zagranicznym po uwzględnieniu transakcji pochodnych wyniósł 70,5 proc., czyli powyżej poziomu 70 proc. przyjętego w strategii zarządzania długiem. Udział euro zwiększył się w czerwcu o 0,2 pkt proc., co wynikało głównie z umocnienia euro wobec dolara - dodano.

Resort poinformował, że wartość nominalna zadłużenia we wspólnej walucie wyniosła na koniec czerwca 46,8 mld euro i spadła o 0,04 mld euro w ujęciu miesięcznym. Z kolei wartość nominalna długu zagranicznego w pozostałych walutach nie uległa istotnej zmianie w porównaniu z końcem maja 2015 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement