Sąd ogłosił upadłość kolejnej SKOK

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-06-2017,13:20 Aktualizacja: 20-06-2017,13:57
A A A

Sąd Rejonowy w Opolu wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Twoja" w Kędzierzynie-Koźlu (Twoja SKOK) - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

"Sąd podkreślił, że zostały spełnione ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, czyli faktem, że aktywa Twojej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań, a podejmowane działania restrukturyzacyjne nie przyniosły oczekiwanych efektów" - czytamy w komunikacie KNF.

skok, skok twoja, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, knf, komisja nadzoru finansowego, kędzierzyn-koźle

Kolejny SKOK ma problemy. Jest wniosek o ogłoszenie upadłości

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Twoja" w Kędzierzynie-Koźlu oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości....

Komisja dodaje, że zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele Twojej SKOK będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

KNF zawiesiła działalność Twojej SKOK z dniem 12 maja i wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W uzasadnieniu decyzji przypomniano, że 24 maja 2016 r. ustanowiła w tej kasie zarządcę komisarycznego.

"Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że Twoja SKOK posiadała na dzień 24 maja 2016 r. fundusze własne w wysokości minus 42 mln 991 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie minus 28,14 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność" - napisano wówczas w komunikacie KNF.

W oparciu o przeprowadzone postępowanie administracyjne 14 marca komisja stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia "Twojej" SKOK, tak by zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie.

Z niedawnej informacji KNF na temat całego sektora SKOK wynikało, że na koniec 2016 r. 31 kas i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym 10 kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W sumie działalność na koniec 2016 roku prowadziło 40 kas, w stosunku do końca 2015 r. ich liczba zmniejszyła się o osiem (SKOK Wyszyńskiego, SKOK Powszechna i SKOK Profit zostały przejęte przez banki, a działalność SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka i SKOK Skarbiec została zawieszona).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt