Kolejny SKOK ma problemy. Jest wniosek o ogłoszenie upadłości

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-05-2017,10:55 Aktualizacja: 12-05-2017,14:41
A A A

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Twoja" w Kędzierzynie-Koźlu oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości.

Wyjaśniono, że aktywa "Twojej" SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Komisja przypomniała, że 24 maja 2016 r. ustanowiła w tej kasie zarządcę komisarycznego. Wykonując decyzję KNF, sporządził on historyczną informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie go poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta.

skok, andrzej duda, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, knf, komisja nadzoru finansowego

Nowela ustawy o SKOK-ach podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Nowela zakłada m.in. wydzielenie małych kas, które będą podlegać nieco innym...

"Raport z badania informacji finansowej wpłynął do KNF w dniu 12 stycznia 2017 r. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że Twoja SKOK posiadała na dzień 24 maja 2016 r. fundusze własne w wysokości minus 42 mln 991 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie minus 28,14 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność" - napisano.

Według KNF udzielona wcześniej w latach 2013-2015 r. pomoc finansowa "Twojej" SKOK przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie. 2 lutego 2017 r.

Kasa Krajowa poinformowała "Twoją" SKOK i KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej pozwalającej kasie na utrzymanie relacji funduszy własnych do wartości aktywów w wysokości powyżej 1 proc. w celu przeprowadzenia samodzielnych działań sanacyjnych.

W oparciu o przeprowadzone postępowanie administracyjne 14 marca komisja stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia "Twojej" SKOK, tak by zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie. Jednocześnie postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia "Twojej" SKOK przez bank.

Komisja Nadzoru Finansowego, knf, skok, wielkopolska skok, poznań

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w Wielkopolskiej SKOK

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie ustanowiła zarządcę komisarycznego w Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Poznaniu (Wielkopolskiej SKOK). "Na zarządcę komisarycznego w Wielkopolskiej SKOK został...

Dlatego KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością "Twojej" SKOK oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej "Twojej" SKOK pozwalających na usunięcie stanu niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie.

10 maja BFG poinformował, że w jego ocenie nie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji "Twojej" SKOK ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

W całości gwarantowane są depozyty łącznie do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt