Ruszył nabór wniosków o wsparcie małych gospodarstw. A banki dostały dodatkowe limity dla kredytów płynnościowych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-09-2023,14:45 Aktualizacja: 28-09-2023,14:46
A A A

Można się już ubiegać o przyznanie wsparcia na „Rozwój małych gospodarstw” w ramach interwencji z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wnioski w ramach naboru, który ruszył 28 września, będą przyjmowane do 27 października br. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

arimr, agencja, nabór, wnioski, premie, młodzi rolnicy

Na razie tylko ok. 100 wniosków o premie dla młodych rolników. Nabór wydłużony

Do 16 października, a nie do 29 września jak to miało być pierwotnie, można składać wnioski o premie dla młodych rolników w ramach budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nabór rozpoczął się...

Nawet 120 tys. na małe gospodarstwo

„O pomoc finansową mogą się starać rolnicy, którzy prowadzą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Powierzchnia posiadanego przez nich gospodarstwa nie może być większą niż 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym nie powinna przekraczać 25 tys. euro. Od ubiegających się o to wsparcie wymaga się również wykazania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Trzeba też przedłożyć biznesplan, w którym przedstawiona zostanie koncepcja zmian w gospodarstwie, służących zwiększeniu jego orientacji rynkowej” – przypomina w komunikacie ARiMR.

Jak w nim dodano, standardowe wsparcie wynosi 100 tys. zł, a w przypadku gospodarstw ekologicznych – 120 tys. zł. Płatność ma formę ryczałtu i będzie realizowana w dwóch ratach. Najpierw na konto beneficjenta trafi 80 proc. kwoty, a później reszta, czyli 20 proc. Co istotne, pomoc ta w okresie realizacji Planu Strategicznego może być przyznana tylko raz na osobę i gospodarstwo.

„W ramach interwencji ‘Rozwój małych gospodarstw’ wspierane są przedsięwzięcia służące prowadzeniu produkcji rolnej i przygotowaniu do sprzedaży wytwarzanych przez rolnika towarów. Dofinansowaniem mogą być objęte np. inwestycje w budynki, ich wyposażenie, ale także zakup nowych maszyn i sprzętu komputerowego” – wskazuje Agencja.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

samorząd rolniczy, kredyty, kredyty płynnościowe, płynność finansowa, renciści, renta rolnicza, kredyty preferencyjne

Renciści wykluczeni z kredytów płynnościowych. Za duże ryzyko, że nie spłacą

Kredyty płynnościowe nie będą udostępnione rencistom rolniczym. „Każdy kredyt, a zwłaszcza zaciągany na krótki okres, obarczony jest ryzykiem spłaty, szczególnie w przypadku osób z orzeczoną niezdolnością do pracy”...

Większe limit i dopłaty do kredytów

Ponadto ARiMR informuje, że 28 września na internetowej platformie aplikacyjnej udostępni współpracującym bankom na 2023 r. dodatkowe limity akcji kredytowej dla kredytów na utrzymanie płynności finansowej oraz dodatkowe środki na dopłaty do kredytów na poprawę płynności finansowej podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych lub skupu czy mrożenia owoców miękkich.

Jeśli chodzi o kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP), limit akcji kredytowej to 10 mld zł, a 250 mln zł przeznaczono na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Natomiast kredyty dla firm skupowych czy handlowych (linia S) są ograniczone limitem akcji kredytowej w wysokości 5 mld zł, zaś na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów pula wynosi 100 mln zł.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa” w serwisie Agencji (tutaj).

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej