Rolniczy ubezpieczyciel o ważnych dokumentach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-02-2023,15:25 Aktualizacja: 06-02-2023,14:21
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2022 r. Otrzyma ją każdy, kto wówczas chociaż raz pobrał świadczenie emerytalno-rentowe, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej.

I tak np. PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa rozliczyła podatek dochodowy za 2022 rok (tj. te, które m.in. pobierały świadczenie z KRUS przez cały rok podatkowy i saldo ich rozliczenia wyniosło „0 zł” lub na ich koncie podatkowym powstała niedopłata podatku, która zostanie potrącona ze świadczenia za marzec 2023 r.).

Natomiast PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi Kasa nie mogła dokonać rozliczenia podatku i przekazać PIT-40A, ponieważ np. nie pobierali świadczenia przez cały 2022 rok.

emerytury i renty rolnicze, świadczenia dla rolników, KRUS, ZUS, GUS

Mniej rolniczych emerytów i rencistów. Ile wynoszą świadczenia?

W 2021 roku emerytury i renty pobierało przeciętnie miesięcznie w Polsce 9 280,6 tys. osób, z tego z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych - 1 036,6 tys. (o 4,3 proc. mniej niż rok wcześniej) - podaje Główny Urząd Statystyczny....

Z kolei PIT-11 to informacja o dochodach dla osób, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS. 

PIT-y przyjdą do końca lutego

"Wszystkie PIT-y Kasa przekaże w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r. Świadczeniobiorca, który otrzyma PIT-40A lub PIT-11A lub/i PIT-11, może zaakceptować lub zmienić zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36 (w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą), przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, wypełnić formularz interaktywny w e-Urzędzie skarbowym bądź sam złożyć PIT-37 lub PIT-36 w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym – w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2023 roku. Zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS zostanie udostępnione na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl, w usłudze Twój e-PIT" – podkreśla w komunikacie KRUS. 

Ulgi? Trzeba zmienić zeznanie

Jednocześnie przypomina, że każda osoba, która otrzyma co najmniej jeden z ww. formularzy PIT, odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy i chce skorzystać z ulg podatkowych (np. za zakup leków, rehabilitację) oraz osoba, która chce skorzystać z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), powinna zmienić zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS lub sama wypełnić i przekazać nowe zeznanie w formie elektronicznej lub papierowej do urzędu skarbowego. Musi to uczynić również w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja. 

"Świadczeniobiorcy, którym potrącano zaliczki na podatek dochodowy, mogą przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego i jeśli dokonują przekazania po raz pierwszy lub chcą dokonać zmiany organizacji na inną niż w roku poprzednim, to do 2 maja powinni przekazać do urzędu skarbowego wypełniony PIT-OP. Nie dotyczy to osób, których jednym dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych były świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nieprzekraczającej 2500 zł miesięcznie i łączny dochód w całym roku nie przekroczył 30000 zł, ponieważ dochody takich osób mieszczą się w kwocie wolnej od podatku" – wskazuje KRUS.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej